nyheds banner

Har du fået en arbejdsskade? Er den anmeldt?

Hvis du i forbindelse med dit arbejde bliver udsat for en skade, er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt som en arbejdsskade.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde arbejdsskader, hvis du ønsker det, men du kan også selv rejse sagen sammen med din egen læge.

Hvorfor skal man anmelde en arbejdsskade?
De fleste skader, der opstår i forbindelse med arbejdet, hvad enten de er fysiske eller psykiske, er ikke skader, der udløser erstatning – hvorfor så anmelde det?

Der er flere gode grunde til at anmelde skaderne. Dels for at samle viden om de skader, der kan opstå inden for jeres område, og dels fordi det er nødvendig viden, hvis Arbejdsskadestyrelsen på den lange bane skal vurdere, om noget er tilstrækkeligt skadeligt til, at det kan udløse en erstatning.

En anden god grund til at anmelde skaden er, at der kan opstå senfølger af skaden. Ved at anmelde skaden helt fra starten, sikrer man sig, at forsikringsselskabet også er bekendt med skaden, hvis der kommer udgifter der skal dækkes den vej rund.

Forlængelse af dagpengeperiode
En tredje god grund til at anmelde sin arbejdsskade er, at man kan få forlænget den periode, man er berettiget til sygedagpenge, hvis der er rejst sag om erstatning for en arbejdsskade. Dette fremgår af sygedagpengelovens §27.1.6 og er en af de 7 muligheder, der kan være for forlængelse af sygedagpengene.

Har du fået en skade på dit arbejde, og er du i tvivl om, hvorvidt den skal anmeldes, er du altid velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat, hvor en af konsulenterne kan vejlede dig. Farmakonomforeningen samarbejder med vores hovedorganisation FTF om arbejdsskadesager.