nyheds banner

Har du fået udbetalt overtid? Og har du fået korrekt løn?

Det kan være noget af et detektivarbejde at gennemskue, om man har fået korrekt løn. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når de mange lønarter optræder på lønsedlen.

Udbetaling af opsparet overtid
Vær sikker på, at det er den korrekte lønart, der anvendes, når du får udbetalt overtid.  Skal du have udbetalt overtid i stedet for at afspadsere, så er det lønarten ’overtid’, der skal anvendes. Hvis du f.eks. har arbejdet 1 time over til en overarbejdshonorering på 50%, vil du have opsparet 1,5 timer, som senere skal afspadseres. Bliver de 1,5 time ikke afspadseret efter 3 måneder, skal de udbetales som overtid.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ’overtid’, hverken udløser ferietimer eller arbejdsgivers pensionsbidrag, der samlet udgør ca. 20% af lønnen.

Har du haft varierende arbejdstid?
Nogle farmakonomer har meget varierende arbejdstid, f.eks. fordi de er ansat på flere apoteker og dermed arbejder fuldtid et sted og bijobber på et privat apotek. Her skal lønarten Periodisk gage eller Fast tjenestetid anvendes, hvis der ikke er tale om pålagt overarbejde.

Normalt skal arbejde ud over ens faste tjenestetid, der fremgår af ansættelsesbeviset, honoreres med overarbejdstillæg, jf overenskomstens §9F. Men hvis du har bijob på apotek og helt selv bestemmer, om du vil sige ja til flere timer, så skal de ekstra timer ikke honoreres med ekstra tillæg. Det er derfor ikke lønarten ’overtid’, der skal anvendes, idet du med ’overtid’ ikke får pension og ferietimer, som du ellers har ret til. I stedet skal lønarten Periodisk gage eller fast tjenestetid anvendes, og dermed får du også pension og ferie, som du har krav på.


Følg op på fejl – der er penge i det
Hvis der har været fejl i dine udbetalinger, har du ret til at få tilbagebetalt manglende løn, ferietimer og pension for 5 år tilbage.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til din lønseddel.