nyheds banner

Har du ret til pause om søndagen?

Apotekssektoren er under forandring – der er åbnet flere receptekspederende enheder, åbningstiderne er mange steder øget, og mange apoteker har åbent om søndagen.

Sekretariatet får en del henvendelser om retten til pause om søndagen. Det korte svar er, at JA, retten til pause gælder også på ugens sidste dag. Selvom det af overenskomsten fremgår, at man har ret til pause ugens første 6 dage, så gælder dette også om søndagen. Denne del af overenskomsten er nemlig skrevet på et tidspunkt, hvor det kun var vagtapoteker, der havde åbent om søndagen.

Det er en naturlig følge af den øgede åbningstid, at retten til pause også gælder om søndagen, såfremt arbejdstiden er over 4 timer.