nyheds banner

Har du været forhindret i at holde din sommerferie?

Alle ansatte har efter ferieloven ret til tre ugers sammenhængende sommerferie.

Alle ansatte har efter ferieloven ret til tre ugers sammenhængende sommerferie (hovedferie) og har samtidig ret til at placere ferien i sommerferieperioden. Perioden er fra den 1. maj til den 30. september.

Hvis du ikke har haft mulighed for at afholde din sommerferieferie inden den 30. september, eksempelvis på grund af sygdom eller barsel, har du ret til at få den ikke-afholdte hovedferie udbetalt.

Som alternativ til udbetaling kan du og din arbejdsgiver lave en aftale om senere afholdelse af dine tre ugers hovedferie.