nyheds banner

Hvem udleverer medicin mellem kl. 00.00-06.00?

Den nye vagtordning for apotek træder i kraft den 1. januar 2018.

Den nye vagtordning, går i store træk ud på følgende:Steno Apotek bliver nationalt, døgnåbent vagtapotek. Vagten vil være farmaceutbemandet og skal primært rådgive andre sundhedspersoner og borgere om lægemidler. Vagten skal også medvirke under eksempelvis nationale epidemier.

Mulighederne for at hente medicin hos apoteket i ydertimerne ændrer sig således markant. 

For mange mennesker vil der derfor ikke længere være et vagtapotek, som de kan henvende sig til mellem kl. 00.00 og 06.00, hvorfor de må søge andre veje.

I den vedtagne lov fremgår det at medicin i tidsrummet 00.00-06.00 skal udleveres af ”det offentlige sygehus”, men hvordan det løses i praksis er forskelligt fra region til region. 

Farmakonomforeningen har spurgt rundt i landet og svarene er lige så forskellige som regionerne.

I hovedstadsområdet vil medicin blive udleveret af akutmodtagelsen, som sygehusapoteket leverer til. Apoteket har altså ikke længere noget med udleveringen af medicinen at gøre, men skal sørge for sortimentet.

I Region Syd, har man endnu kun fået oplysninger fra OUH, der oplyser at det er lægevagten, der udleverer medicinen, og at man her har en aftale med et privatapotek om levering af medicin, mens man i det nordjyske ikke har afklaret det endnu.

I de øvrige regioner har man fokus på de ændringer den nye vagtstruktur vil medføre, men har endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes medicinudleveringen mellem kl. 00.00 – 06.00 skal foregå. Ifølge Farmakonomforeningen oplysninger, vil der ikke være farmakonomer involveret i udleveringen af medicin i tidsrummet 00.00-06.00.