nyheds banner

Interview med Farmakonomforeningens formand i Dagens Pharma.

Dagens Pharma har interviewet formand Christina Durinck om lægedækningsudvalgets anbefaling om øget brug af praksispersonale som en vej til at frigøre lægeresurser.

"Farmakonomers indgående kendskab til medicin og til medicintilskudssystemet gør, at vi kan løse mange opgaver selvstændigt, og det frigiver tid, hvor den praktiserende læge kan varetage de opgaver, der kræver en lægefaglig kompetence" siger hun.

Hun peger på, at et løft af farmakonomernes uddannelse til professionsbachelor, vil sætte dem i stand til at løse endnu flere borgernære opgaver i forhold til medicin. Farmakonomer kan være med til at få sektorovergange til at forløbe bedre.

"Det vil være en stor samfundsmæssig besparelse", slutter hun.

Du kan læse hele interviewet her (kræver login):

http://dagenspharma.dk/farmakonomer-gerne-almen-praksis/