nyheds banner

Kaffemøde med ældreministeren

Farmakonomer kan gøre ældres medicinforbrug mere sikker.

Farmakonomers kernekompetencer om faglig rådgivning og sikker medicinhåndtering kan gøre en stor forskel for ældre mennesker.

Det var et af budskaberne, da Farmakonomforeningens formand Christina Durinck mandag mødtes med ældreminister Thyra Frank. Hun fremhævede, at antallet af polymedicinerede ældre og ældre med flere kroniske sygdomme stiger, og at der hvert år rapporteres et stort antal utilsigtede hændelser med medicin både på sygehuse og i kommunerne.

- Der er behov for at opruste på medicinområdet i alle dele af sundhedsvæsenet, hvis vi skal have løftet sikkerhed og kvalitet, sagde Christina Durinck.

På mødet blev der også drøftet en række andre spørgsmål, blandt andet om autorisation af farmakonomer og behovet for at uddannelsen bliver løftet til en professionsbachelor.

- Jeg havde en god snak med ministeren om, hvordan farmakonomer kan spille en større rolle på medicinområdet. Og jeg fik også lejlighed til at pege på nogle af barriererne for, at farmakonomernes kompetencer kan komme i spil, siger Christina Durinck.