nyheds banner

Kan du blive pålagt at arbejde på et nyt arbejdssted?

Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i antallet af receptekspederende enheder i landet, grundet moderniseringen af apotekssektoren. Hvad har det af konsekvenser for din ansættelse, hvis dit apotek åbner en ny filial?

Du kan planlægges til at udføre arbejde på det nye arbejdssted, men du ret til at få et tillæg til dit ansættelsesbrev og et varsel til at indrette dig efter forholdene.

Arbejdssteder skal fremgå af ansættelsesbrevet
Som ansat på privat apotek, er du ansat til at udføre arbejde på det arbejdssted, der fremgår af dit ansættelsesbrev. Hvis dit apotek åbner en ny filial, skal der laves et tillæg til dit ansættelsesbrev, hvor det fremgår, at du kan udføre arbejde på det nye arbejdssted.

Hvor længe forinden skal du varsles?
Du har du ret til at blive varslet om ændringer af arbejdssted, før du kan planlægges til at udføre dit arbejde der.

Varslets længde er en konkret vurdering i hvert tilfælde, men afhænger af, hvor langt væk du bor fra det nye arbejdssted, og ikke hvor ofte du skal udføre arbejde på det nye arbejdssted:

  • En ændring af arbejdssted skal varsles med fire uger, hvis afstanden mellem dit hjem og det nye arbejdssted er forøget med under fem kilometer eller mindre end 15 minutters transporttid hver vej

  • Hvis afstanden mellem dit hjem og det nye arbejdssted er forøget med mellem fem og ti kilometer eller forøger din transporttid med 15 minutter hver vej, har du som udgangspunkt ret til et varsel svarende til tre måneder

  • Hvis ændringen betyder, at afstanden mellem hjem og arbejdssted er forøget med mere end ti kilometer, eller tager mere end 30 minutter hver vej, har du som udgangspunkt ret til et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel dog minimum 3 måneder

  • Hvis afstanden mellem hjem og den nye arbejdsplads ikke medfører øget transport eller afstand, har du fortsat ret til et fire ugers varsel efter reglerne om varsling af skemaændring.

Hvis du har spørgsmål til ændringer af arbejdssted, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen på telefon 33120600.