nyheds banner

Kan vi lave lokale aftaler om arbejdstiden på privat apotek?

På rigtig mange arbejdspladser er der lavet lokale aftaler, der ved siden af overenskomsten regulerer ansættelsesvilkårene for medarbejderne.

Det er også en mulighed for ansatte på privat apotek.

Det er dog alene tillidsrepræsentanten og jeres apoteker, der kan indgå lokale aftaler på apoteket.


Overenskomsten bestemmer det meste

Selvom det er muligt at lave lokale aftaler, så er der dog klare grænser. I kan ikke frit indgå lokale aftaler om, hvad I vil. Som udgangspunkt er bestemmelserne i overenskomsten nemlig ufravigelige. Det er de for at beskytte de rettigheder, som farmakonomer på landsplan i fællesskab har kæmpet for. Det betyder, at man ikke lokalt kan aftale ringere vilkår for farmakonomer, end de rettigheder overenskomsten giver. Den eneste undtagelse fra dette er muligheden for at indgå lokale aftaler efter overenskomstens § 9 G. Det er som nævnt kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå lokale aftaler med apoteket. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan der således ikke indgås lokale aftaler.
 


Hvad siger § 9 G?
Af § 9 G fremgår det præcis, hvilke af overenskomstens bestemmelser, der kan fraviges ved en lokal aftale:

  •          Arbejdsskema § 9 A stk. 3 – arbejdsskemaets længde
  •          Arbejdsskema § 9 A stk. 4 – skemavarsel
  •          Almindelig tid § 9 B stk. 1 – mindstearbejdstid
  •          Almindelig tid § 9 B stk. 2 – delt arbejdstid
  •          Almindelig tid § 9 B, stk. 3 og stk. 4 – Aften- og lørdagsarbejde
  •          Forskudt tid § 9 C
  •          Uddannelse m.v. § 9 E


Hvad er konsekvenserne af aftalen?

Når der indgås en lokal aftale, skal der være et formål. Ligesom ved al anden aftaleindgåelse skal begge parter give noget for at få noget. Inden I beslutter jer for at lave en lokal aftale, er det derfor vigtigt, at I overvejer alle konsekvenser. Hvad er der i det for jer? - Og hvorfor er det vigtigt for apoteket at lave en lokal aftale? Kan der være afledte konsekvenser af den aftale, I er ved at indgå?

Hvis I indgår en lokal aftale, skal det tydeligt fremgå, om den gælder for alle farmakonomer på apoteket eller en nærmere defineret gruppe - fx de farmakonomer, der arbejder i et bestemt apoteksudsalg eller på en filial.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at I naturligvis ikke skal acceptere at indgå en lokal aftale, der indskrænker en eller flere af de rettigheder, I allerede har – medmindre det er en fordel for jer ud fra en samlet vurdering.


En lokal aftale skal være skriftlig

Det er et krav, at en lokal aftale indgås skriftligt. Når der er indgået en lokal aftale, skal den sendes ind til Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen til orientering. Vi skal ikke godkende den, men vi vil kontakte jer, hvis der er uklarheder, eller hvis aftalen er ugyldig.
 


Tag Farmakonomforeningen med på råd
Hvis I på apoteket ønsker at indgå en lokal aftale er jeres tillidsrepræsentant altid velkommen til at kontakte os. Det gælder, både hvis I ønsker sparring eller har spørgsmål til konsekvenserne af det, I ønsker at indgå aftale om, eller hvis I har brug for inspiration til, hvilke lokale aftaler I kan indgå. Foreningen  kan kontaktes på 3312 0600.