nyheds banner

Kom godt i gang med dit projekt – og kom med til workshop

Har du overvejet at lave et fagligt projekt på dit apotek, så se her, hvor nemt du kan komme i gang, og hvordan en workshop kan hjælpe dig på vej.

Farmakonomforeningen har en Udviklingspulje, som du kan søge penge i til dit projekt.

Du kan søge op til 50.000 kr., og vi deler med glæde ud af pengene til farmakonomernes faglige projekter.

Du kan søge midlerne alene eller med en kollega. Der er ikke krav til omfanget af projektet. Mindre projekter er også velkomne. Det vigtigste er, at du har en god idé.
 

Sådan søger du
Selve det at søge midler fra Udviklingspuljen er enkelt. Du kan se nærmere her.

Gratis workshop til starthjælp
Der afholdes en projektworkshop i Farmakonomforeningen i Skindergade den 28. marts 2017.

Workshoppen er gratis – og handler om, hvordan man kan komme fra idé til projekt. I november 2016 blev der afholdt en tilsvarende workshop for projektmagere. Det kan du læse om her

Du kan også søge Udviklingspuljen om personlig ”skrivehjælp”. Udviklingspuljen støtter nemlig diog apoteket med 5.000 kr. svarende til ca. 20 timers frikøb samt optil 3 timers coaching i forbindelse med en projektansøgning. Send en personlig ansøgning til Udviklingspuljen.

Mere information
Hvis du er interesseret i at deltage i workshoppen, ansøge om skrivehjælp, eller har du generelle spørgsmål, kan du kontakte Moon Raagaard, amr@farmakonom.dk, i Farmakonomforeningens sekretariat.