nyheds banner

Løn og lønudvikling i industrien

Farmakonomforeningen har gennemført den årlige undersøgelse af medlemmernes lønninger. Her kan du læse mere om, hvad den fortæller om lønnen i industrien.

Alle lønninger er opgjort inklusive pension, hvilket gør, at man nemt kan sammenligne lønningerne på tværs af sektorer.

Skal man sammenligne fra sin egen lønseddel, er det derfor nødvendigt at indregne pension, tillæg og årlige engangsvederlag/bonus for at få et retvisende billede.

Kombinationen af sektor, uddannelsesår og arbejdsopgaver gør, at den enkelte farmakonom kan få et overblik over, hvilke lønmæssige muligheder faget giver.

Brug lønstatistikken til din egen lønforhandling
I lønstatistikken kan man ikke læse alt, men som ansat i industrien er det muligt at se et bredt udsnit af parametre, som du kan bruge til at lave en sammenligning med din løn. Det drejer sig om gennemsnitslønninger fordelt på uddannelsesår, regional fordeling og løn fordelt på primær arbejdsopgave.

Dette er specielt relevant, når du skal forhandle løn med din arbejdsgiver. Her er det vigtigt at forberede sig bedst muligt ved blandt andet at bruge lønstatistikken. Hvis du vil have input til, hvordan du forbereder dig på din næste lønforhandling, kan du finde inspiration her

Lønudvikling i industrien
For farmakonomer, der er ansat i industrien, er den gennemsnitlige løn fra 2015 – 2016 steget med 1,72 %. Dette ligger en anelse over den stigning, der var sidste år.

Den generelle lønudvikling i industrien
I nedenstående tabel kan du se den gennerelle lønudvikling i industrien inklusiv pension og bonus. Disse tal er lavet på baggrund af de 115 besvarelser Farmakonomforeningen har modtaget fra medlemmer i industrisektionen. Hvis du vil lave en konkret sammenligning med din egen løn, så er medianen den bedste at sammenligne med. Det er den ”midterste lønning” hvis alle sættes op på en række. Ved at bruge medianen frem for gennemsnitslønningerne, så sikrer man, at sammenligningsgrundlaget ikke påvirkes af eksempelvis enkelte meget høje- eller meget lave lønninger.

Tabel 1.1: Fuldtidsløn for farmakonomer ansat i industrien uden ledelsesansvar

 

Gennemsnit

 

 

Fraktiler af samlet løn

 

Antal

Samlet Løn

Fast løn inkl. eget pensionsbidrag

Arbejdsgivers pensionsbidrag

Bonus

25% fraktil

Median

75% fraktil

115

43.164

38.067

3.952

1.144

37.122

42.305

48.675

 

Tabel 1.2: Bonus omregnet til fuld tid

 

Antal

Gennemsnit

25% fraktil

Median

75% fraktil

Månedligt, for alle

115

1.144

0

417

1.490

Årligt, for alle

115

13.732

0

5.000

17.880

Årligt, hvis man modtager bonus

62

25.470

8.220

17.380

26.551

Geografisk spredning i løn
Ser man på den geografiske spredning af lønnen, så er der udsving fra region til region. Dette hænger sammen med, hvilke typer industrivirksomheder, der ligger i de enkelte regioner, og hvilke typer farmakonomstillinger de enkelte virksomheder har. Eksempelvis finder man nogle af de højeste lønninger i region Nordjylland, hvor gennemsnitslønnen ligger på kr. 46.417,- mens region Midtjylland ligger på kr. 39.442,-. Det er et stort udsving og skyldes bl.a., at datagrundlaget, som statistikken bygger på for de to regioner, er meget sparsomt, hvorfor det er individuelle forskelle hos virksomhed og farmakonom, der er afgørende.

Hvis du vil vide mere
Hvis du ønsker at vide mere om lønstatistikken eller få sparring om kommende lønforhandling, er du velkommen til at kontakte en af sekretariatets konsulenter på tlf. 3312 0600.