nyheds banner

Lønstigninger til alle statsligt ansatte

Ved overenskomstforhandlingerne om OK15 blev det aftalt, at lønnen på det statslige område skulle reguleres med 1,5 % d. 1. december 2017.

Samtidig med reguleringen er det aftalt, at man skal regulere lønsatserne i henhold til udviklingen på det private arbejdsmarked (reguleringsordning). Det betyder, at man i løbet af december og januar vil se på, om procentsatsen passer. Derfor kan det være, at de 1,5 % bliver reguleret en smule op eller ned efterfølgende i januar måned.

Farmakonomforeningen er derfor opmærksom på, at lønnen for de statslige ansatte kan variere en smule i henholdsvis december og januar. Derfor vil vi opfordre alle statsligt ansatte til at holde øje med deres lønseddel for at sikre sig, at de får den rette løn. Reguleringen af lønnen vil fremgå af lønsedlen for december måned.

Den næste lønstigning vil først finde sted efter overenskomstforhandlingerne i 2018.