Medlemsundersøgelsen slut – og den heldige vinder udtrukket

En tredjedel af medlemmerne besvarede Farmakonomforeningens tilfredshedsundersøgelse.

I marts-april 2017 iværksatte Farmakonomforeningen en større medlemsundersøgelse, hvor alle foreningens aktive medlemmer kunne deltage.

- Vi takker for alle besvarelserne og er rigtig glade for den høje deltagelse. Det betyder meget for os, siger formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen. - Sammenlignet med andre fagforeninger, der har gennemført samme tilfredshedsundersøgelse, er det en høj procent. 

- Baggrunden for undersøgelsen er, at vi gerne ville vide noget om medlemmernes erfaringer med og forventninger til Farmakonomforeningen for at blive klogere på medlemmernes tilfredshed med foreningen, fortsætter hun. – Og dermed fremadrettet få viden om, hvordan vi kan servicere medlemmerne og bruge ressourcerne på den bedst mulige måde til glæde for alle medlemmerne.

Besvarelserne vil nu blive gennemgået og analyseret, og nærmere information om resultaterne vil følge - formentlig inden for et par måneder.


Og vinderen er

Blandt besvarelserne er udtrukket en vinder af en iPad Air. Den heldige vinder er: Anne Kristine Madsen, Horsens Svane Apotek. Tillykke.