nyheds banner

Mere praksispersonale kan afhjælpe lægemangel.

Mere praksispersonale kan afhjælpe lægemangel. Det er en af konklusionerne fra et udvalg under sundhedsministeriet, som afgav rapport i går. Det er en rigtig god idè, som vi bakker op om, siger farmakonomforeningens formand.

Der er mangel på praktiserende læger i flere dele af landet, og derfor nedsatte regeringen i 2016 et udvalg der skulle se på hvordan der kan sikres lige adgang til lægehjælp for alle.

Udvalget udkom i går med en rapport, som peger på 18 konkrete punkter der vil kunne afhjælpe manglen på læger.

Et af punkterne er øget brug af klinikpersonale til at løse en række opgaver i almen praksis. På den måde kan der frigøres tid for den praktiserende læge til at tage sig af de egentlige lægeopgaver.

Udvalget fremhæver, at det er en af vejene til at få øget lægedækning.

"Vi bakker op om udvalgets anbefaling om at styrke brugen af praksispersonale" siger Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen.

"Vi ved at de farmakonomer der arbejder i lægepraksis løser mange forskellige opgaver selvstændigt, og det giver lægen mulighed for at bruge sin tid på ting, der kræver en læge. Samtidig ved vi fra undersøgelser at praksispersonalet leverer arbejde af høj faglig kvalitet og til stor tilfredshed for patienterne. Så der er al mulig grund til at udnytte de muligheder endnu mere".

Du kan læse alle udvalgets anbefalinger på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside