nyheds banner

Når pengene ikke bliver brugt, ryger de retur

For første gang i historien har vi været ude for, at de midler, der afsættes til løntillægget lokal løn til farmakonomer på privat apotek, ikke er blevet brugt.

På trods af gentagne henvendelser fra DA og Farmakonomforeningen, har en apoteker valgt ikkeat fordele de lokale lønmidler til farmakonomerne på apoteket. Det betyder, at løntillægget tiltænkt farmakonomer i stedet flyttes til lønadministrationen. 
I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger, skal DA og Farmakonomforeningen tage stilling til, hvad der skal ske med pengene.

Da der er ikke en TR på det pågældende apotek, er det dermed op til apotekeren selv at fordele pengene. 

’Det kan virkelig undre, at man som apoteker ikke vælger at fordele pengene blandt sine medarbejdere – Vi har jo afsat pengene ved overenskomstforhandlingerne, så lokal løn koster ingenting for den enkelte apoteker. Jeg kan kun opfordre alle apotekere til at fordele de penge, der afsættes til lokal løn. Og jeg vil kraftigt opmuntre alle farmakonomer til at vælge en TR, hvis man ikke har en sådan på apoteket. En TR kan blandt meget andet forhandle om lokal løn’, lyder det fra formand Christina Durinck.

Har du spørgsmål vedrørende lokal løn - eller overvejer du at stille op som tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 33 12 06 00 eller på mail ff@farmakonom.dk.