Ny tilsynsstrategi på plejecentre kræver øget fokus på medicinhåndtering

Landets plejecentre er ikke sikret løbende tilsyn, derfor skal kommunerne sætte øget fokus på medicinområdet, hvor en stor del af plejecentrenes problemer med patientsikkerheden er.

Det er budskabet fra Farmakonomforeningens formand, Christina Durinck.

Færre tilsyn på plejecentre
I 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet sygehuse, almen praksis og akuttilbud i kommunerne som indsatsområde, efter at en aftale i 2016 omlagde tilsynet. Det betyder, at der kun vil blive aflagt tilsynsbesøg på de af landets ca. 1.000 plejecentre, hvor man ud fra eksempelvis klagesager og utilsigtede hændelser vurderer, at der er stor risiko for problemer med patientsikkerheden.

Fokus på medicin er vigtigt
”Vi ved, at medicinhåndtering giver udfordringer på mange plejecentre, så omlægningen af tilsynet gør det endnu vigtigere, at kommunerne har fokus på sikre procedurer og god egenkontrol,” siger Christina Durinck. ”Både organisationsændringer og udskiftning af personale i hjemmeplejen og på plejecentrene betyder, at viden går tabt, hvis man ikke sørger for, at systemer og procedurer bliver vedligeholdt og udviklet.”

”Fremover kommer der ikke jævnlige tilsyn, som kan pege på mangler og udfordringer. Derfor vil jeg opfordre til, at man prioriterer medicinområdet og inddrager fagprofessionelle, for eksempel farmakonomer, der har medicinhåndtering som kernekompetence”, fortsætter hun. ”På den måde kan man bevare en høj patientsikkerhed og undgå medicinfejl.”