nyheds banner

Nye farmakonomer klar til arbejdslivet - og til videre udvikling

Årets nyudklækkede farmakonomer er flyvefærdige. Men udviklingen holder aldrig ferie, for farmakonomområderne er i vælten og rådet lyder: vær parate!

Der stod ”udvikling” som hovedpunkt for samtlige hyldesttaler, da 122 nyuddannede, glade og festklædte farmakonomer ved den årlige dimissionsfest (fredag 30. juni) med eksamensbeviserne i hånden skulle sendes ud på livets landevej.

Vejrgudernes prognose varslede regn, hvorfor den officielle ceremoni fandt sted hos Pharmakons genbo - FrederiksborgCentret. For plads skulle der til, da godt 360 familiemedlemmer og venner sammen med repræsentanter fra blandt andre Farmakonomforeningens hovedbestyrelse og Apotekerforeningen kom med lykønskninger og også et par gode råd.

Både uddannelseschef for Farmakonomuddannelsen, Tina Schilling Hansen, medlem af Apotekerforeningens hovedbestyrelse, der også er formand for Pharmakons bestyrelse, apoteker Jesper Gulev Larsen, de studerendes valgte taler, Daniel Quistorff, rektor Lotte Fonnesbæk og ikke mindst Farmakonomforeningens formand Christina Durinck understregede igen og igen vigtigheden af, at farmakonomer bruger deres faglighed til fortsat udvikling.

Udvikling af sektoren
-     Der sker en helt ny udvikling i apotekssektoren. Vi har brug for, at I farmakonomer bliver ved at udvikle os, og vi skal blive ved med at give jer mulighed for udvikling, som Jesper Gulev Larsen, der selv blev uddannet farmakonom, inden han blev farmaceut og apoteker, udtrykte det.

Elevernes taler, Daniel Quistorff, formulerede viljen til, at farmakonomer fortsat skal være omstillingsparate – som viljen til udvikling.

- Vi skal sige ja tak til de udfordringer, der kommer. Vores rolle bliver hele tiden større, og når jeg opfordrer til, at vi skal blive ved med at samles her på Pharmakon til årlige efteruddannelseskurser er det ikke kun, fordi jeg håber, vi bliver ved med at holde sammen. Det er også en opfordring til ikke at læne os tilbage, men fortsat udvikle os fagligt.

Nye landvindinger
Farmakonomforeningens formand talte om de mange nye landvindinger og den stolthed, hun føler, når farmakonomer viser, hvad de kan.

- På apotekerne, hvor langt størstedelen af jer vil finde - eller allerede har - ansættelse, kommer der hele tiden nye kompetencer til. I år blandt andet vaccination. Vi strækker hele tiden grænsen for farmakonomernes arbejdsområder. Jeg er en meget stolt ambassadør for alt det, I kan – og for alt det I vil lære fremover, sagde hun.

- Men mit væsentligste råd til jer i dag vil være, at I skal blive ved med at holde fast i det engagement og den nysgerrighed, der fik jer ind på studiet, og som gjorde, at I holdt fast - også de gange hvor I seriøst havde lyst til at kyle farmakologibogen væk.

Med nysgerrighed, engagement og faglighed i bagagen – og mod til at blive ved med at udvikle jer, så lover jeg, at det hele bliver sjovere og mere tilfredsstillende, sluttede Christina Durinck.