Nye vedtægter og ekstraordinær kongres

Nye vedtægter skal sikre en langtidsholdbar løsning, så det fremadrettet skal kunne lykkes både at være fagpolitisk aktiv samtidig med, at det er muligt at have tilknytning til en arbejdsplads.

Farmakonomforeningens hovedbestyrelse har på det seneste arbejdet på højtryk for at finde en langtidsholdbar løsning for foreningens politiske organisation efter næstformandens fratræden i midten af marts 2017.

Resultatet er, at hovedbestyrelsen vil indstille til en ændring af vedtægterne.

- Siden 2008, hvor man ændrede foreningens struktur, har det været svært at få næstformandsrollen til at spille sammen med et almindeligt farmakonomarbejde. Flere gange er ordningen blevet justeret, men det har ikke fungeret, fortæller formand Christina Durinck om baggrunden for ændringsforslaget.

- Derfor er vores konklusion, at hovedbestyrelsen skal have en ny og mere effektiv arbejdsform. Det gamle system var i høj grad baseret på tid. Nu er det opgaverne, der skal i fokus, fortsætter hun. - Fremover vil opgaverne blive defineret og prioriteret i fællesskab i hovedbestyrelsen. Denne anderledes prioritering af arbejdet forventes også at give en større synergi i arbejdet. Samtidig foreslås næstformanden valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer (elevformanden er ikke valgbar). Det vil kræve en ændring i vedtægterne omkring valg af næstformand.

For at få ændret vedtægterne skal der afholdes en ekstraordinær kongres. Derfor er de delegerede blevet indkaldt til ekstraordinær kongres søndag den 23. april 2017 i Middelfart.