Sådan aflønnes du for vagt i 2018

1. januar 2018 træder de nye regler for vagt i kraft. Vagtordningen er blevet ændret i flere omgange – og på et tidspunkt var farmakonomerne skrevet helt ud af vagten. Det er vi ikke mere.

Den nye vagtordning indebærer følgende:
Der etableres en national vagtordning i København, der skal være døgnåben. Vagten vil være farmaceutbemandet og skal primært rådgive andre sundhedspersoner og borgere om lægemidler og andet samt medvirke under eksempelvis nationale epidemier.

Vagtapotekerne opdeles i kategori A, B og C. Følgende principper gælder:
Kategori A vagtapoteker, som dækker større byer, skal have åbent kl. 6–24 og skal være farmaceutbemandede. De fungerer samtidig som bagvagt for de apoteker, der vælger at bemande vagten med farmakonomer.
Kategori B vagtapoteker vil sandsynligvis være vagtapoteker i de mellemstore byer. På hverdage skal de have åbent kl. 8–21, lørdage kl. 8-9 og kl. 18-21 og søn- og helligdage kl. 10-15. De kan bemandes med farmaceuter eller farmakonomer efter eget valg, men der gives et større tilskud, hvis de alene bemandes med farmaceuter.
Kategori C vagtapoteker dækker mindre byer. På hverdage skal de have åbent kl. 8–19, på lørdage kl. 8-9 og kl. 16-18 og på søndage kl. 10-13. De kan bemandes med farmakonomer (eller farmaceuter).

Udlevering af nødvendige lægemidler mellem kl. 24 og kl. 06 varetages af regionerne.
Det betyder, at tilkaldevagterne er afskaffet i den nye model, så varetagelse af vagt foregår på apoteket og honoreres efter overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, jf. §9.
Farmakonomer, der varetager vagtforpligtelsen, er ikke omfattet af reglerne om delt arbejde og minimumsarbejdstid.

Det betyder, at man pr. 1. januar 2018 alene får løn inklusiv diverse forskudttidshonorering for de timer, man faktisk arbejder. På kategori B og C apoteker kan det være nærliggende at aftale med apotekeren, at man i eventuelle mellemliggende timer kan udføre arbejde på apoteket, så man ikke skal hjem, inden man skal møde for at varetage vagt senere på dagen.

Har du spørgsmål til vagtordningen, så spørg din tillidsrepræsentant eller ring ind i foreningen, tlf. 3312 0600.