Sammen skaber vi en bedre forening

Vi har altid vidst, at farmakonomer er enormt engagerede i deres fag og arbejde – og ikke mindst i deres forening. Nu har vi også dokumentation på det.

I foråret havde alle medlemmer af Farmakonomforeningen mulighed for at deltage i en tilfredshedsundersøgelse. Ud af 3312 medlemmer var svarprocenten på 31 %, hvilket er højt i denne type undersøgelse.

MSI Research har samlet og omsat disse besvarelser til en række konkrete resultater og anvisninger til, hvilke indsatsområder vi fremadrettet skal arbejde med, så vi fortsat sikrer, at vores medlemmer er glade for deres medlemskab.

”Tak til alle medlemmer fordi I endnu engang bakker op om vores arbejde i Farmakonomforeningen med at tilbyde den bedste forening for jer. Takket været jeres deltagelse har vi fået et suverænt materiale, der synliggør hvilke indsatsområder, vi kan skrue op på for at møde jeres ønsker og behov”, fortæller formand Christina Durinck.

Hovedbestyrelsen skal på det næste møde i august beslutte, hvordan MSIs anbefalinger skal prioriteres i forhold til ressourcerne.

Fakta
MSI Research har arbejdet med mere end 50 fagforeninger og a-kasser med at øge medlemmers tilfredshed og loyalitet. Farmakonomers deltagelse i medlemsundersøgelsen ligger over gennemsnittet af, hvad man i statistikkens og tallenes verden forventer af deltagelse blandt medlemsorganisationer.