nyheds banner

Tillidsrepræsentantvalg på det offentlige område

Valget af tillidsrepræsentanter (TR) på det offentlige område er afsluttet og næsten alle pladser er besat.

Der er i år valgt en række nye tillidsrepræsentanter samtidig med, at en stor gruppe af erfarne TR har opnået genvalg.

Nedenfor kan du se navnet på din TR. Vi håber,at du vil bakke din TR op i hverdagen, og at du vil gøre brug af vedkommende, når det er nødvendigt.

 

De valgte TR på det regionale område

Region Nordjylland: 
TR Maiken Thybo, TR-suppleant Kristina Kjelgaard 


Region Midt:

TR Ursula Beeck, TR-suppleant Anette Hassing
 

Region Syddanmark:
Sygehus Sønderjyllands apotek: TR Malene Sjøgren, TR-suppleant Ninne Valentin Hoppe

Sygehus Lillebælt: TR Hanne Frederiksen

Sydvestjysk Sygehusapotek: TR Hanne Plougstrup, TR-suppleant Ghita Mose Snedker

OUH Produktion: TR Christa Sandø, TR-suppleant Eva Apholm

OUH Klinisk farmaci: TR Maria Louise Ravn, TR suppleant Mette Bruhn Andersen


Region Sjælland:
TR Elsebeth Østergaard, TR Neia Rosenkilde, TR Mai-Britt Møller Jensen


Region Hovedstaden:

Fællestillidsrepræsentant (FTR) Liss Jørgensen, TR Tina van der Klein, TR Kirsten Jensen-Gaard, TR Linda Remsted, TR Elsebeth Frengler, TR Pernille Maria Bøgemose.

 

De valgte TR på det statslige område

Lægemiddelstyrelsen:
TR Hanne Thy Iversen, TR-suppleant Lisa Sofie Wassini


Statens Seruminstitut:

TR Nancy Kildahl