nyheds banner

TR-opvarmning til OK18

Tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets organisationer tog fredag hul på processen frem mod næste års overenskomstforhandlinger.

Omkring 1.000 tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets 11 organisationer, heraf en snes farmakonomer, var fredag samlet i Odense Congress Center til kickoff-konference forud for næste års overenskomstforhandlinger.

Her slog formanden for Sundhedskartellet, Grete Christensen, fast, at sundhedspersonalet i regioner, kommuner og staten har fortjent bedre arbejdsvilkår og ikke mindst mærkbare lønstigninger.

Fra arbejdsgiverside foreslog Anders Kühnau fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der blandt andet var inviteret til at give sit besyv med, at ”medarbejderne skal være der, når borgeren har brug for det. Der er perioder, hvor der er behov for flere medarbejdere end andre, så derfor skal vi have mulighed for at variere medarbejderstaben hen over året og køre med lavere normeringer i perioder”. 

Sundhedskartellet ønsker at sikre, at velfærden ikke forringes. Som Grete Christensen udtalte: - Vi bliver et fattigere samfund, når vi slækker på velfærden. Politikerne bør aflyse skattelettelserne og i stedet bruge det økonomiske råderum til at gøre noget for velfærden. De skal sørge for at løfte lønnen, især i de kvindedominerede fag.

 

Ligelønspris
I øvrigt var ligeløn og ligestilling også til debat, og Sundhedskartelles Ligelønspris går i år til ligestillingsordfører i Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff, som har sat fokus på, at det ikke er op til den enkelte at skabe ligestilling mellem kønnene.

Rasmus Horn Langhoff sagde i foråret ja til at være med i Sundhedskartellets video, der blev bragt i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, hvor han i spillet ”Hvem tjener mest?” skulle gætte, hvilke faggrupper der tjener mest. Her lå de tekniske fag, der typisk har flere mænd end kvinder ansat, i toppen. Resultatet var iøjefaldende, mener han. 

 

Internt farmakonommøde
Forhandlingerne om nye overenskomster i den offentlige sektor begynder januar 2018. Også Farmakonomforeningen er lige nu ved at forberede sig på at indsamle de krav, som skal med til forhandlingsbordet. Derfor holdt Farmakonomforeningen og tillidsrepræsentanter fra det offentlige område i forlængelse af kickoff-konferencen et møde, hvor formandskabet kunne fremlægge deres tanker om de kommende forhandlinger, og tillidsrepræsentanterne kunne give deres bud på, hvad der er vigtigt for medlemmerne.

På dette møde var især pension og løn til debat, men også kompetenceudvikling, som Farmakonomforeningens formand Christina Durinck ser to udfordringer i: - Dels skal arbejdsgiverne sørge for, at I altid har de rette kompetencer til at løfte de opgaver, I får. Dels skal I løbende tilbydes relevant kompetenceudvikling, så I kan være med til at udvikle jeres arbejde og fag.

Af den efterfølgende debat med TR’erne fremgik det tydeligt, at Christina har ret i sin antagelse af at for få tilbydes netop dette. 

- Jeg er ikke afvisende over for, at vi kan være medfinansierende af kompetenceudvikling. Men så skal vi også have indflydelse på, hvordan midlerne bliver brugt, sluttede Christina.