nyheds banner

Uddannelse af foreningens bestyrelsesmedlemmer

I løbet af september og oktober vil der på generalforsamlingerne være valg til foreningens bestyrelser i regioner og sektioner. Bagefter vil der blive afholdt kursus om bestyrelsesarbejdet for alle de valgte.

Kurset foregår over to dage umiddelbart op til repræsentantskabsmødet, som holdes i Middelfart lørdag den 25. november. Kurset består af to dele: torsdag den 23. november er der introduktion til bestyrelsesarbejdet for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Fredag den 24. november afholdes en dag for alle bestyrelserne, nyvalgte såvel som erfarne, hvor der blandt andet vil være fokus på at afholde gode og inspirerende møder. Invitationer til kurset bliver sendt ud efter generalforsamlingerne.

Kurset skal sikre at alle bestyrelsesmedlemmer er klædt på til at løfte det ansvar, der følger med en bestyrelsespost, og er en del af Farmakonomforeningens arbejde med at professionalisere organisationen