Urafstemning for Farmakonomerne på Takeda Pharma A/S er afsluttet

Der har nu været afholdt urafstemning om overenskomsten på Takeda Pharma A/S. Det blev et kart JA på 100 % af de afgivne stemmer fra Farmakonomforeningens medlemmer.

Afstemningen foregik elektronisk blandt 25 medlemmer. 20 medlemmer benyttede sig af muligheden for at stemme. Samtlige 20 stemte JA.

Stemmeprocenten var dermed på 80 %. 

Inden overenskomsten er helt vedtaget, skal de tre øvrige organisationer også gennemføre godkendelsesprocedurer efter deres respektive regler. For én organisations vedkommende indebærer dette, at deres overenskomstresultat skal godkendes politisk efter deres medlemmer har stemt. Derfor vil det endelige resultat først foreligge den 6. juni 2017.