nyheds banner

Vil du med til FIP 2017?

Nu er det ved at være tid for ansøgning til den farmaceutiske verdenskongres FIP. Igen i år stiller Farmakonomforeningen et antal pladser til rådighed for medlemmer, som har lyst til at præsentere et fagligt projekt.

”Medicines and beyond! The soul of pharmacy” sådan lyder hovedtemaet for årets FIP-kongres, som denne gang afholdes i Seoul i Sydkorea. Underoverskriften lyder ”New ways for pharmacy to provide more than just medicines” og åbner for mange muligheder for danske farmakonomer til at byde ind med faglige projekter, som kan præsenteres på kongressen.

- Som tidligere år stiller Farmakonomforeningen et antal pladser til rådighed på FIP for danske farmakonomer, som vil præsentere en poster med et godt fagligt projekt – og jeg håber at se rigtig mange, siger formand Christina Durinck. – Med vores uddannelse og vores kompetencer har vi farmakonomer meget at byde ind med, når det gælder om også at gå ”beyond” lægemidlerne og opfylde patienternes ønsker og krav om råd og vejledning af høj kvalitet.

FIP-kongressen er årets internationale farmaceutiske begivenhed. Her mødes farmaceuter, farmaceutisk personale og lægemiddeluddannede fra hele verden for at lære, dele og udveksle synspunkter og erfaringer, høre foredrag, se udstillinger, deltage i paneldiskussioner og sektionsprogrammer m.v.

FIP-kongressen afholdes i dagene fra søndag den 10. september til torsdag den 14. september 2017. 

Sådan ansøger du
Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema – på en poster. Posteren skal beskrive erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som kan give inspiration til farmakonomer og farmaceuter i andre lande.

Hvis du er interesseret i at præsentere en poster, skal du sende en ansøgning til Farmakonomforeningen, hvor du kort præsenterer dig selv og giver en grundig og detaljeret beskrivelse af det faglige projekt, som du vil præsentere på posteren.

Ansøgningen skal sendes til Farmakonomforeningen, Skindergade 45-47, 1159 København K eller til id@farmakonom.dk. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2017.

De heldige vil meget hurtigt få svar. 

Farmakonomforeningen betaler rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyrer. For at få dækket dine udgifter er det en forudsætning, at dit posterprojekt efterfølgende godkendes af FIP. 

Både FIP-kongres og symposie
Forud for FIP-kongressen afholdes et 2-dages symposium for pharmacy technicians - fra lørdag den 9. september til søndag den 10. september 2017. 

Farmakonomforeningens deltagere forventes at deltage i både symposiet og kongressen.

Både kongres og symposie foregår på engelsk, så du skal beherske engelsk i skrift og tale. 

Du skal både være faglig og social
Alle deltagere forventes at deltage aktivt i kongressen og blandt andet stå ved posteren i de perioder, som FIP opfordrer til, at den er bemandet. Deltagerne forventes også at deltage i de mange faglige foredrag på kongressen for at være med til at indsamle viden om den internationale udvikling i de farmaceutiske fag.

- FIP er en enestående mulighed for at få kontakter på kryds og tværs – både af landegrænser, men også af arbejdsområder, siger Christina Durinck. - Og vi forventer, at vores deltagere tager ansvar for at synliggøre danske farmakonomer og sætte den danske apotekssektor på verdenskortet. 

- Vi forventer også, at alle deltager aktivt i debatter, kommer rundt på kongressen og får netværket, fortsætter hun. - Og ud over at deltage i det faglige, har vi også en forventning om, at vores deltagere er sociale og blandt andet deltager i de arrangementer, Farmakonomforeningen afholder.

Endvidere skal du også være parat til at stå til rådighed for at formidle dit projekt, blandt andet i Farmakonomen, på foreningens hjemmeside samt præsentere projektet f.eks. på Farmakonom Dagen ved gå-hjem-møder eller andre arrangementer.

Mere info
Du kan læse mere om FIP og om selve kongresprogrammet på FIP’s hjemmeside www.fip.org

For spørgsmål omkring ansøgningen kan du kontakte Inge Dyhr, Farmakonomforeningen, id@farmakonom.dk, tlf. 3312 0600.