nyheds banner

Afskedigelser på Novo Nordisk

Novo Nordisk varslede medio september, at der skulle afskediges ca 400 medarbejdere i primært Danmark og et mindre antal i Kina.

Afskedigelserne berører primært Research and Development afdelinger.

Farmakonomforeningen har været i kontakt med medlemmerne på virksomheden og er ikke på nuværende tidspunkt vidende om, at der er medlemmer af Farmakonomforeningen blandt de afskedigede medarbejdere på virksomheden.