nyheds banner

Arbejder du på privat apotek og skal du på arbejde i julen?

Selvom der er lidt tid til jul, er det nu julens vagter skal planlægges. Her kan du læse, hvordan farmakonomer på privat apotek skal honoreres for arbejde på julens særlige dage.

Forskudt tid

Arbejde udført efter regler om forskudt tid

Arbejde på juleaftensdag, juledag, anden juledag, nytårsaftensdag fra kl. 16 og nytårsdag honoreres efter reglerne om forskudt tid i overenskomsten. Udgangspunktet er, at de nævnte dage er fridage med løn. Hvis du i stedet skal på arbejde udløser arbejdet et tillæg til din normale løn. På en hverdag er tillægget på 150%, og på en søndag er tillægget på 100% (der er dog ingen af de særlige dage i julen 2018, der falder på en søndag).  

Det betyder, at hvis du ifølge dit faste skema skulle have været på arbejde, har du ret til fri med løn. Er du derimod planlagt til at komme ind på arbejde, fx fordi du arbejder på et vagtapotek, har du ret til din sædvanlige løn for det antal timer, der følger af dit faste skema, og et tillæg for de timer du reelt er på arbejde.

Eksempel på honorering med forskudt tid

Et eksempel kan være, at du bliver planlagt til at have vagt anden juledag fra kl. 10-15. Anden juledag falder i år på en onsdag. Normalt arbejder du om onsdagen fra kl. 8-17. Det betyder, at du får din almindelige løn (månedsløn) for timerne fra kl. 8-17. Derudover får du et tillæg fra kl. 10-15 på 150%. Det vil i alt sige et tillæg på 7,5 time.

 

Overarbejde  

Arbejde udført efter regler om overarbejde                     

En anden situation, der adskiller sig fra ovenstående eksempel, er, hvis du bliver pålagt ekstraordinært arbejde, det vil sige, at du skal udføre arbejde udover det antal timer, som du er ansat til på jeres ansættelsesbevis. Det kan fx ske, hvis du skal have vagt på en dag, hvor du normalt har fri, og skemaet ikke bliver ændret så arbejdstiden går op inden for skemaperioden. I sådan en situation skal timerne honoreres efter overarbejdsbestemmelserne og ikke efter reglerne om forskudt tid.

Når man honoreres for overarbejde, har man ret til den almindelige timeløn for de timer, man arbejder tillagt overtidshonorering, som er 100% på søndage og 150% på de særlige dage.

Det betyder fx, at hvis du normalt har fri om onsdagen og bliver pålagt at arbejde anden juledag fra kl. 10-15, så skal du både have almindelig løn for de 5 timer og overtidshonorering for timerne. Du skal derfor have løn for 5 timer og overtidstillæg på 150% af de 5 timer. Det vil i alt sige, at du skal have 12,5 time for de 5 timer, du arbejder.

Du kan læse mere og se eksempler på, hvordan arbejde på de særlige dage honoreres på foreningens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. nr. 33 12 06 00.