nyheds banner

Arbejdsmiljørådgiver: Trivsel er jeres fælles ansvar

Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Men der er heldigvis også noget, du og dine kollegaer kan gøre for at hjælpe hinanden af med knuden i maven.

Når farmakonom og arbejdsmiljørepræsentant Berit Steger får nys om, at der er negativ hvisken og tisken i krogene på Vojens Apotek, så griber hun ind. Parterne bliver indkaldt til et møde, hvor de får lov at tale ud om konfliktens kerne og finde frem til en løsning, imens Berit Steger hjælper til fra sidelinjen. Og en lille kontrovers mellem to kolleger bliver på den måde håndteret, før den vokser sig til et stort problem for alle.

– Det kan selvfølgelig være ømt at tage fat i, men ingen arbejdspladser kan se sig helt fri for problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at få det løst i tide. Derfor er jeg altid opmærksom på snak i krogene, ligesom at folk kommer til mig, når noget tynger dem, fortæller Berit Steger.

 

Se arbejdsmiljøet efter
Generelt bliver det psykiske arbejdsmiljø prioriteret højt på apoteket, fortæller Berit Steger. Det er blandt andet et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne. Og medarbejdergruppen samles ofte til sociale sammenkomster for at styrke sammenholdet – fx spiser de middag sammen, når en farmakonomelev er udlært, eller tager på weekendtur til København, for at ryste nye kolleger sammen med resten af medarbejderstaben, som de skal i denne uge.

– Det er ikke sjovt at gå på arbejde, hvis der er bøvl med det psykiske arbejdsmiljø, og derfor er det vigtigt, at ledelsen prioriterer det. Det giver i sidste ende et langt mere velfungerende personale, siger Berit Steger.

Vojens Apotek er langt fra det eneste, der med jævne mellemrum har behov for at se det psykiske arbejdsmiljø efter i sømmene for at sikre sig, at alle trives. Men ikke alle har, hvad Berit Steger karakteriserer som ”et godt psykisk arbejdsmiljø”.

Som man kan læse i det seneste nummer af Farmakonomen, der udkom i går, modtager Farmakonomforeningens medlemsrådgivning mange henvendelser fra medlemmer, der døjer med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. En undersøgelse fra farmakonomernes hovedorganisation, FTF, har bekræftet billedet. Særligt på privat apotek hvor 28 procent af farmakonomerne vurderer, at deres sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø på apoteket.

 

Hjælp hinanden
Siden 1992 har apotekernes arbejdsmiljøgrupper (typisk bestående af AMiR og apoteker, red.) kunnet hidkalde hjælp og rådgivning fra erhvervspsykologer og arbejdsmiljøkonsulenter hos rådgivningsfirmaet Crecea. Dét vælger mere end 150 apoteker hvert år at gøre. Men faktisk har alle på arbejdspladsen et ansvar for at reagere, hvis de oplever, at en kollega har ondt i det psykiske arbejdsmiljø.

Det fortæller Anna Mathiasen, der er vicedirektør i Crecea.

– Har man selv problemer med det psykiske arbejdsmiljø, skal man gå til sin leder eller sin arbejdsmiljørepræsentant. Det kan også være, man er mere tryg ved at gå til en god kollega, som kan hjælpe en med at tale med ledelsen. Og ser man, at en kollega udvikler stresssymptomer, bør man tilsvarende tage vedkommende under armen og tilbyde at gå med til lederen. Selvom det er svært at tale om det psykiske arbejdsmiljø, så har man jo et kollegialt ansvar for, at alle har det godt, siger hun.

 

Opskriften på det gode arbejdsmiljø
Netop den form for social støtte på en arbejdsplads er bl.a. udtryk for et godt psykisk arbejdsmiljø, forklarer Anna Mathiasen. Derudover er opskriften på et godt psykisk arbejdsmiljø, at:

  1. man har indflydelse på udførelsen af sit arbejde
  2. arbejdet føles meningsfyldt
  3. der er en vis grad af forudsigelighed i arbejdet
  4. man bliver belønnet med feedback, ros og anerkendelse
  5. der er en fornuftig balance mellem ens ressourcer og krav i arbejdet

– Sektoren har de sidste år været igennem forandringer – ligesom mange andre sektorer på det danske arbejdsmarked. Desuden kan der i visse områder være problemer med at rekruttere arbejdskraft, hvilket gør det svært at få enderne til at mødes. Og endelig er der generelt i samfundet et stigende fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være, at det slår igennem i tallene fra FTF, siger Anna Mathiasen.

I en tid, hvor det psykiske arbejdsmiljø er under øget pres, har det stor betydning, hvordan apotekets såkaldte ”sociale kapital” er, tilføjer Anna Mathiasen.

Høj social kapital vil sige, at der er tillid mellem leder og medarbejdere på apoteket. Der skal desuden være retfærdighed på apoteket – det vil sige en vis grad af etik, respekt og gennemsigtighed i de beslutninger, der bliver truffet. Og endelig skal der være en klar fordeling og prioritering af opgaver og ansvar, så man arbejder bedst muligt sammen.

– Det er basis. Hvis det er til stede i passende omfang, har man et godt arbejdsmiljø, hvilket faktisk kan ses på produktiviteten og sygefraværet og dermed også på bundlinjen, siger Anna Mathiasen.

 

Ingen quick fixes
Hendes råd til alle farmakonomer er at være opmærksomme på hinanden, så ingen går alene rundt med en knude i maven.

– Går en kollega tit hjem om eftermiddagen med ondt i hovedet, så bunder det måske i noget helt andet. Tonen på apoteket kan også sige noget om trivslen. Og så er APV’en (Arbejdspladsvurdering, red.) et sindssygt godt redskab til at give overblik over, hvordan det går med arbejdsmiljøet, siger hun og tilføjer:

– Derfra er der ingen quick fixes, men der er grundlag for at sætte aktiviteter i gang og dermed håb for det psykiske arbejdsmiljø, siger hun.

Tilbage på Vojens Apotek bliver der fortsat sat aktiviteter i gang, der sætter fokus på arbejdsmiljøet, fortæller Berit Steger. For et godt psykisk arbejdsmiljø skal også plejes. Det næste på programmet er at få kortlagt medarbejdernes personlighedstyper.

– Dermed kan vi få en endnu bedre forståelse for, hvem vi hver især er, og hvordan vi agerer over for hinanden og kunderne. Dermed kan vi også bruge hinandens styrker bedre, fortæller hun.

Det er vigtigt, at du ikke går alene med tingene, hvis du oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Få talt med din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, din leder og dine kolleger. Farmakonomforeningens sekretariat står parat med råd og vejledning på tlf. 3312 0600 i hverdage fra 10-15 og pr mail på ff@farmakonom.dk.

 

FÆLLES PROJEKT LØFTER ARBEJDSMILJØET

I den overenskomst, der blev stemt hjem af medlemmerne inden sommerferien, er det aftalt, at Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening laver et fælles projekt, der skal forebygge og nedbringe sygefraværet.

Projektet bliver lavet i samarbejde med Crecea. Resultatet bliver en redskabskasse til brug lokalt på apoteket.

Projektet vil strække sig over 1½ år og vil involvere aktiv deltagelse af apotekere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Som en del af den nye aftale bliver det også muligt at holde flere arrangementer for arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Udover at der arbejdes konkret med arbejdsmiljøet, så bliver sundhedsforsikringen med den nye overenskomst også udvidet med psykologordning.