nyheds banner

Din TR er klædt på om arbejdstid

Tillidsvalgte farmakonomer fra hele landet har været til undervisningsdag i Farmakonomforeningen, så de kan rådgive dig og dine farmakonomkolleger endnu bedre. Se, hvad de har bragt med sig hjem

Overarbejde. Forskudt tid. Helligdagshonorering. Og overenskomstbrud.

Det var bare nogle af de emner, der blev gennemgået, da knap ca. 140 tillidsvalgte farmakonomer for nyligt mødtes i Øst- og Vestdanmark til Farmakonomforeningens halvårlige undervisningsdag for at blive endnu bedre rustet til at rådgive dig og dine farmakonom-kolleger.

Denne gang var det især arbejdstidsregler for ansatte på privat apotek, der var på programmet. Desuden blev tillidsrepræsentanterne klædt på til at samarbejde med ledelsen om, at reglerne overholdes.

– Der er ingen tvivl om, at netop arbejdstidsregler optager rigtig mange af vores medlemmer, fortæller Maria Damm-Hansen, der er chef for Afdeling for rådgivning og forhandling, og som sammen med en konsulent underviste tillidsrepræsentanterne.

Rustet til dialog
En af deltagerne i vest var farmakonom Marianne Sminge, der har været tillidsrepræsentant på Randers Sønderbros Apotek for apotekets 15 farmakonomer og seks elever siden april i år.

– Der blev stillet mange spørgsmål og alle bidrog til gruppearbejdet, for reglerne om arbejdstid fylder i alles hverdag – det kan være skiftende skemaer, manglende bemanding eller længere rejsetid mellem nye filialer, siger hun.

Selv oplever Marianne Sminge, at det er mange skift mellem filialer og mere weekendarbejde, der genererer spørgsmål og tvivl i hverdagen. Og nu har hun og de andre tillidsrepræsentanter reglerne friske i erindringen.

– Der er noget dialog, jeg skal tage med apotekeren. Nu er jeg klædt på til den dialog, siger hun.

Styr på reglerne?
En af tillidsrepræsentanterne på ”skolebænken” i øst var farmakonom Jane Villemoes Madsen fra Farum Apotek. På hendes arbejdsplads, hvor hun har været tillidsrepræsentant i to år, optager honorering for kurser og varsler om ændrede arbejdstider især kollegerne.

– Som tillidsrepræsentant bliver man hele tiden spurgt om arbejdstidsreglerne. Og det gør uden tvivl en forskel, at folk har mulighed for at spørge deres tillidsrepræsentant. Jeg tænkte egentlig, at jeg havde meget godt styr på reglerne inden, men der er alligevel situationer, hvor jeg kunne være i tvivl, siger hun.

Sådan er det ikke længere. Og nu er hun tilmed klar til at dele sin nye viden med kollegerne derhjemme.

– Jeg er jo ikke på apoteket hele tiden. Så det er vigtigt, at mine kolleger også er opmærksomme på, om alt kører efter reglerne, for at jeg kan hjælpe dem. Derfor vil jeg gennemgå de vigtigste pointer fra undervisningsdagen på vores næste farmakonommøde, siger hun.

 

Husk, at hvis du har spørgsmål til reglerne om arbejdstid, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på 33120600. Læs også: Kend din arbejdstid