nyheds banner

Eksperter giver 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø

En ekspertgruppe har afleveret deres anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøindsatsen for farmakonomer og andre lønmodtagere kan forbedres. Vigtige skridt på vejen, mener Farmakonomforeningen

Hvad gør man, når hver femte farmakonom og andre lønmodtagere i hovedorganisationen FTF ofte eller hele tiden er stresset? – som en undersøgelse dokumenterede tidligere på året. Og hvad er løsningen, når arbejdet er årsagen til det?

Allerede sidste år nedsatte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) et ekspertudvalg bestående af fire sagkyndige eksperter og fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, der skulle komme med deres bud på en ny og bedre arbejdsmiljøindsats. Og nu ligger 18 anbefalinger fra udvalget klar.

– Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling. Derfor har jeg set meget frem til at modtage udvalgets anbefalinger til, hvordan vi alle i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet ude på landets arbejdspladser, udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

Og der er heldigvis gode takter i de 18 anbefalinger, forsikrer Åse Nissen, der er farmakonom og formand for Farmakonomforeningens arbejdsmiljøudvalg.

Stå sammen
Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at regeringen og arbejdsmarkedets parter fastsætter fælles mål for arbejdsmiljøet, og at man skriver reglerne for det psykiske arbejdsmiljø ind i en bekendtgørelse, så det bliver tydeligt, hvordan man fx skal forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

– Som det er i dag mangler arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter redskaber til at tale med ledelsen – især om det psykiske arbejdsmiljø. Hvis man får defineret nogle tydelige regler for det psykiske arbejdsmiljø, vil det give konkrete redskaber til at italesætte det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Men en bekendtgørelse kan ikke stå alene, siger hun.

Samtidig peger Åse Nissen derfor på vigtigheden af, at alle - særligt AMiR, TR og leder - arbejder tæt sammen for et bedre arbejdsmiljø. Netop det samarbejde er omdrejningspunktet for en stribe fyraftensmøder, som Farmakonomforeningen holder dette efterår.

– Det gælder om at tage fat i problemerne i opløbet og finde en løsning, der matcher alle, siger hun.

Klæd lederne bedre på
I FTFs undersøgelse tidligere på året pegede mange farmakonomer på, at god ledelse giver mindre stress og sygefravær. Og en af ekspertudvalgets anbefalinger er netop, at der skal være bedre muligheder for uddannelse til ledere i psykisk arbejdsmiljø. Det er rigtig gode takter, mener Åse Nissen.

– For det er svært at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø, hvis ledelsen ikke er klædt på til opgaven, siger hun.

Næste skridt er, at beskæftigelsesministeren præsenterer folketingets beskæftigelsesudvalg for ekspertudvalgets 18 anbefalinger, hvorefter der bliver indkaldt til politiske forhandlinger. Og så må politikerne ellers kridte skoene og handle fluks, mener Åse Nissen.

– Jeg håber, at politikerne vil lytte til udvalgets anbefalinger. For ingen kan være tjent med, at folk – herunder farmakonomer – er så pressede ude på arbejdsmarkedet, som tilfældet er i dag, siger hun.

 

18 VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

Regerings ekspertudvalg om arbejdsmiljø er kommet frem til 18 anbefalinger. Fælles for anbefalingerne er, at indsatsen i højere grad skal tage udgangspunkt i de enkelte arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet.

Udvalget anbefaler blandt andet, at indsatsen målrettes mere mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer.

Arbejdstilsynet skal desuden kunne tilbyde mere vejledning og indgå forpligtende aftaler med virksomheder, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø-

Desuden anbefales det, at regeringen og arbejdsmarkedets parter fastsætter fælles mål for arbejdsmiljøet.

Læs alle anbefalingerne her