nyheds banner

Elevers skoleuge er på 37 timer – det gælder også i skemaregnskabet

Sekretariatet får en del henvendelser fra elever, hvis skemaer ikke tager høje for, at en skoleuge svarer til en 37-timers arbejdsuge.

Når der bliver lagt skemaer, kan den ugentlige arbejdstid godt svinge lidt, så man én uge ligger på 35 timer og den næste på 39, bare man i skemaperioden i snit har en 37-timers arbejdsuge.

Men når skemaet for elever skal lægges, skal der tages højde for, at en skoleuge på Pharmakon er defineret som en 37-timers arbejdsuge. Det betyder, at en skoleuge ikke kan være skemalagt som en 35-timers arbejdsuge, og at eleven så skal arbejde flere timer i ugen efter. Det vil nemlig betyde, at eleven i skemaperioden kommer over den ugentlige timenorm på 37 timer.

Så hvis du er skemalægger eller elev, så husk at tjekke efter, om jeres skemaer lever op til reglerne.