nyheds banner

Er du elev? Så brug dit faglige fællesskab

Farmakonomforeningen tager godt imod de nye elever – blandt andet på elevaftener for førsteårseleverne på Farmakonomskolen i november.

Det kan være overvældende, hvor meget overenskomsten og elevkontrakten betyder. Derfor gør Farmakonomforeningen altid meget ud af at tage godt imod de nye farmakonomelever, når de kommer på skoleophold, og fortælle dem om de regler, der styrer deres løn- og arbejdsvilkår.

Lynvisit ved studiestart
Når førsteårseleverne er på deres første skoleophold kommer et medlem af elevbestyrelsen og en faglig konsulent forbi på et hurtigt visit. Her er det hele stadig meget nyt for eleverne, og Farmakonomforeningen er blot en af mange elementer i en helt ny hverdag.

Sæt kryds i kalenderen i november
Når eleverne efter et par måneder er tilbage på Farmakonomskolen igen, så har de pludselig mange spørgsmål. For i en hverdag, der nu bliver bestemt af vagtskemaer, studiedage og friweekender, har det praktisk betydning, hvad der står i overenskomsten. Og hvad det betyder, at man har en tillidsrepræsentant. Og hvilke rettigheder, man har som elev.

– Derfor afsætter vi god tid til at besøge førsteårseleverne og få svaret på deres spørgsmål og fortalt om fællesskabet i foreningen, lyder det fra juridisk konsulent i Farmakonomforeningen Louise Brasen. Sammen med elevbestyrelsen står hun for besøgene, der i år finder sted henholdsvis den 8. og 27. november.

Find svar i elevernes Facebookgruppe
Elevbestyrelsen står også for en lukket Facebookgruppe for elever, der er medlemmer af Farmakonomforeningen. I gruppen har eleverne via en FAQ adgang til svar på de mest almindelige spørgsmål om vilkår for eleverne. Der bliver også løbende lagt information ud fra foreningen om regler, eleverne skal være opmærksomme på i forbindelse med eksempelvis ferieplanlægning, udstationering og overarbejde.

Fællesskabet er vigtigt
– Eleverne er fremtidens farmakonomer, og det er vigtigt, at de helt fra start er opmærksomme på, at der er hjælp at hente i fællesskabet. Både på arbejdspladsen, til faglige arrangementer og i form af rådgivning fra foreningen, lyder det fra Farmakonomforeningens næstformand, Ann-Mari Grønbæk.

– Heldigvis er fællesskabet blandt farmakonomerne stærkt, og de unge engagerer sig meget i både deres studie og deres fag. Det betyder også, at vi eksempelvis i forbindelse med OK18 så, at virkelig mange elever stemte om overenskomsten.

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Hvis du er elev, kan du finde elevernes Facebookgruppe ved at søge på Elever i Farmakonomforeningen og anmode om at blive medlem af gruppen.

Farmakonomforeningen kommer på besøg på Farmakonomskolen på alle skoleophold på hele uddannelsen. Hold øje med Facebookgruppen for at se, hvilke dage foreningen kommer og svarer på spørgsmål.