nyheds banner

Får du løn for det du laver?

Mange farmakonomer ansat på det offentlige område har i nogen tid oplevet, at de oftere end tidligere skal arbejde på skæve tidspunkter, eller skal tage flere timer, end de er ansat til.

Det er rigtig fint for arbejdspladsen og for kollegerne, at vi kan være fleksible og dække ind, når der pludselig opstår et hul i skemaet.

Men det er ikke noget, man skal gøre gratis.

Er man ansat på fuld tid, skal man være opmærksom på, at de timer man bliver pålagt at arbejde ud over almindelig arbejde – det skal honoreres med overtidsbetaling.
Er man ansat på deltid, skal man først have overtidsbetaling efter 37 timer. Timerne op til 37 timer hedder merarbejde.

Det betyder, at de deltidsansatte, der påtager sig ekstra timer ikke får den samme overtidsbetaling de første timer, som deres fuldtidsansatte kolleger, hvilket kan være en ”billig løsning” for arbejdspladsen.

Når arbejdstiden skifter
Arbejdstiden på sygehusapotekerne har gennem mange år primært ligget i tidsrummet mellem 8.00 og 15.00. Men der er ændringer på vej. De nye opgaver, farmakonomerne får på hospitalerne, skal ofte løses i ydertimer og nogle gange i aftentimerne. Det betyder, at du måske i højere grad vil opleve, at der vil være timer, der ligger frem til kl. 20.00 og med flere opgaver i weekender, end vi kender i dag.

Det kan man godt i henhold til arbejdstidsaftalen, så længe du får de aften og weekendtillæg, du er berettiget til. Og her skal du være opmærksom. Tjek din lønseddel så du sikrer dig, at der er overensstemmelse mellem timer og løn, og tal også meget gerne med din tillidsrepræsentant.