nyheds banner

Færøerne siger ja til overenskomsten

Farmakonomerne på Færøerne har stemt ja til den overenskomstaftale, der blev forhandlet på plads mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið, i slutningen af marts.

Farmakonomforeningens næstformand Ann-Mari Grønbæk var leder af forhandlingsdelegationen. Hun er tilfreds med resultatet: ”Det glæder mig, at medlemmerne har sagt ja til det resultat, vi har forhandlet hjem. Overenskomsten har givet lønstigninger på niveau med, hvad de andre faggrupper har fået.”

Overenskomsten sikrer ud over generelle lønstigninger til alle, ekstra lønstigninger til de erfarne farmakonomer, mere løn til lederne og et pensionsgivende TR-tillæg.

Som vanligt var stemmeprocenten højt blandt de færøske medlemmer, hvor 84,4% af de stemmeberettigede valgte at stemme. I alt 73,8 procent af dem, der deltog, stemte ja og 26,2 procent stemte nej. Der var ingen, der valgte at stemme blankt.

Overenskomsten er gældende fra den 1. oktober 2017, og derfor vil lønnen blive reguleret med tilbagevirkende kraft til udbetaling med aprillønnen.