nyheds banner

Farmakonomer i konflikt - hvad med min løn?

Nogle får udbetalt, hvad der svarer til dagpenge, hvis de bliver udtaget til konflikt, men Farmakonomforeningens medlemmer kan få det beløb, de plejer, ind på kontoen.

Farmakonomforeningens hovedbestyrelse har nemlig besluttet, at der vil blive udbetalt konfliktunderstøttelse svarende til den enkeltes løn under strejke, som er varslet af Farmakonomforeningen. Der indbetales også feriepenge samt sædvanligt pensionsbidrag.

Lockout betyder konfliktlån til alle berørte
Hvis arbejdsgivernes lockout træder i kraft, vil der være væsentlig flere medlemmer, som er berørt af konflikten. I denne situation vil medlemmerne kunne få et konfliktlån, svarende til hvad man normalt får udbetalt i løn + 15 procent til dækning af ferie. Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån
. På den måde er alle farmakonomer sikret, at de bevarer deres indkomst under en konflikt.

Lån er billigere for medlemmerne
Lånemodellen er en god idé, fordi de lockoutramte ikke skal betale skat af lånet, hvilket betyder, at Farmakonomforeningens pengekasse bliver belastet meget mindre end hvis foreningen udbetaler skattepligtig lønkompensation til de berørte medlemmer. Dermed skal alle medlemmer betale konfliktkontingent i væsentlig færre måneder, når konflikten er overstået, for at reetablere foreningens formue. De lockoutramte medlemmer skal  efterfølgende afdrage på deres lån. I afdragsperioden bliver de kompenseret ved at blive fritaget for at betale det ordinære kontingent til foreningen. Dermed ender de ikke med at skulle betale mere end de medlemmer, som ikke er ramt af konflikt.

Der kommer mere information
Håbet er dog stadig, at det kan lade sig gøre at finde frem til en forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen. Hvis der kommer konflikt vil alle berørte blive behørigt informeret om det praktiske via mail. Man vil også kunne finde den nødvendige information her på hjemmesiden.

Du kan læse meget mere om konfliktunderstøttelse og konfliktlån her.