nyheds banner

Farmakonomforeningen siger nej til en fusion mellem FTF og LO

En enig hovedbestyrelse står bag beslutningen om, at Farmakonomforeningen siger nej til forslaget om at danne en ny hovedorganisation ved at fusionere FTF og LO. Forslaget om sammenlægningen skal besluttes på ekstraordinære kongresser i FTF og LO den 13. april.

- Den oprindelige tanke med fusionen var at skabe en ny vision for fagbevægelsen, som skulle bygge på det bedste fra LO og FTF. Det forslag, der ligger nu, er i stedet mere af det samme, siger Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen. - Vi ser en række problemer med det forslag, der skal stemmes om. For os er det vigtigt, at en ny hovedorganisation for eksempel er partipolitisk uafhængig i både tekst og handling. Det kniber det med i forslaget. Økonomien hænger heller ikke sammen. Det kan i sidste ende betyde, at det bliver dyrere for vores medlemmer, og det var en klar præmis, da vi indledte arbejdet, at det måtte det ikke blive. Samtidig har der ikke kunnet opnås enighed om en lokal struktur, og vi ser store udfordringer omkring forhandlingssystemet i det fremsatte forslag.

FTF er hovedorganisation for 74 organisationer, både meget store og ganske små, med et stærkt fokus på nærhed og faglig identitet. Det er værdier, som Christina Durinck frygter, vil have svære vilkår i en ny fusioneret hovedorganisation: - Vi tror på det faglige fællesskab som udgangspunkt for relationen mellem medlem og fagforening, og det skal en ny hovedorganisation danne ramme omkring, slutter hun.

Christina Durinck har også givet udtryk for Farmakonomforeningens holdninger i et debatindlæg på webavisen: Altinget.dk.

Læs også lederen i Farmakonomen nr. 2.

 

Fakta
I 2015 besluttede FTF og LO's kongresser at afsøge mulighederne for en fusion i en fælles ny hovedorganisation. Der er udarbejdet et forslag til politisk grundlag og love, som skal behandles på de ekstraordinære kongresser i både LO og FTF den 13. april 2018 i Odense. Der kræves et flertal på to tredjedele af de fremmødte stemmer, hvis forslaget skal vedtages. Sker det, bliver der afholdt stiftende kongres allerede samme eftermiddag, og den ny hovedorganisation træder i kraft den 1. januar 2019.