nyheds banner

Farmakonomforeningens ønskeliste til politikerne

Folketinget åbner altid den anden tirsdag i oktober. Det er særligt interessant i år - det er et valgår, og der er grund til at forvente, at sundhedsområdet kommer til at spille en stor rolle i valgkampen.

Helt konkret har statsministeren meldt ud, at der kommer en stor sundhedsreform - den største siden strukturreformen for over 10 år siden. Der er store udfordringer for sundhedsvæsenet - der kommer flere kronisk syge, flere med multisygdom, flere plejekrævende ældre og samtidig færre hænder til at løfte opgaverne i fremtiden.

I Farmakonomforeningen har vi på vegne af farmakonomerne nogle ønsker til, hvad det kommende sundhedsudspil skal indeholde.

Vi ved allerede, at det nære sundhedsvæsen skal udvikles til at kunne håndtere langt flere opgaver, end det gør i øjeblikket. Sygehusene skal tage sig af den specialiserede behandling, og det almene skal løses lokalt tæt på borgerne af kommuner og praktiserende læger.

Det er en god udvikling, som Farmakonomforeningen støtter, men hvis den omstilling skal lykkes, og det nære sundhedsvæsen skal kunne løfte opgaven, er man nødt til at tænke nyt og bringe alle kompetencer i spil. Vi ønsker derfor, at sundhedsreformen giver mulighed for at inddrage farmakonomernes kompetencer mange flere steder end i dag.

Vi vil pege på tre steder, hvor farmakonomer kan bidrage til et bedre sundhedsvæsen:

Styrk medicinhåndteringen i kommunerne ved at bruge farmakonomer.
Hjemmesygeplejerskerne i kommunerne skal løse flere og flere komplicerede plejeopgaver, og samtidig viser undersøgelser, at de bruger et stigende antal timer på medicinhåndtering. Her kan farmakonomers faglighed komme i spil og give øget kvalitet og patientsikkerhed samtidig med, at sygeplejerskerne kan få tid til plejeopgaverne.

Brug flere farmakonomer i lægepraksis.
Der mangler praktiserende læger i dele af landet, og mange har lukket for optaget af nye patienter. Farmakonomer og andre faggrupper kan løfte mange opgaver, som ikke kræver lægens direkte medvirken. På den måde kan lægerne få tid til de egentlige lægeopgaver.

Brug apotekerne til at løse flere sundhedsopgaver.
Apotekerne er til stede i nærområdet, og over 90 procent af befolkningen har kontakt med apoteket i løbet af et år. Der er gode erfaringer med at lade farmakonomer og farmaceuter løse sundhedsopgaver på apoteket som for eksempel undervisning i inhalationsteknik eller influenzavaccination. Der er plads til flere opgaver, og i det hele taget bør apotekerne tænkes mere ind i det nære sundhedsvæsen. Det tror vi vil være til gavn både for borgerne og for resten af sundhedsvæsenet.