nyheds banner

FIP 2018: Tid for ansøgning

Har du mod på at få en faglig oplevelse for livet? Og har du en god idé til et fagligt projekt?

Så er det ved at være tid for at sende en ansøgning om at komme med Farmakonomforeningen på FIP i Glasgow til september.

Igen i år stiller Farmakonomforeningen et antal pladser til rådighed på FIP for danske farmakonomer, som vil præsentere en poster med et godt fagligt projekt.

FIP-kongressen er årets internationale farmaceutiske begivenhed. Her mødes farmaceuter, farmaceutisk personale og lægemiddeluddannede fra hele verden for at lære, dele og udveksle synspunkter og erfaringer, høre foredrag, se udstillinger, deltage i paneldiskussioner og sektionsprogrammer mv.

 

Danske farmakonomer har meget at byde ind med
Årets tema er ”Pharmacy: Transforming outcomes! New ways for pharmacy to provide better patient care”. Forud for FIP-kongressen afholdes et 2-dages symposium for pharmacy technicians.

- Med vores uddannelse og kompetencer har danske farmakonomer rigtig meget at byde ind med, som kan forbedre patienternes behandlingsforløb, så jeg håber at se rigtig mange ansøgninger, siger Farmakonomforeningens formand Christina Durinck, som sidder i Programme Committee for symposiet, som i år afholdes for 7. gang. 

Farmakonomforeningens deltagere forventes at deltage i både symposie og kongres.

FIP-kongressen afholdes i Glasgow i Scotland fra den 2.–6. september 2018. Symposiet afholdes to dage før - fra 1.-2. september 2018.

 

Sådan skal din ansøgning se ud
Som deltager skal du præsenere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema på en poster, som kan inspirere farmakonomer og farmaceuter i andre lande.

Hvis du er interesseret i at præsentere en poster, skal du sende en ansøgning til Farmakonomforeningen.

 

Ansøgningen skal indeholde:

- Projektets titel – en kort og præcis titel på projektet.

- Projektets baggrund – fortæl om baggrunden for dit projekt.

- Problemformulering – en kort og præcis beskrivelse af den problemstilling, som skal undersøges, og evt. hvilken løsning, der ses.

- Målgruppe – beskriv, hvem der har gavn af undersøgelsen.

- Metode – beskriv, hvordan du gennemfører projektet, for eksempel spørgeskemaer, interviews, observationer m.v.

- Tids- og handlingsplan – beskriv så konkret og kronologisk som muligt, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres og hvornår.


Ansøgningen sendes til Farmakonomforeningen, ff@farmakonom.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018, hvorefter de heldige meget hurtigt vil få svar.

Farmakonomforeningen yder som udgangspunkt støtte til rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyrer. For at få dækket dine udgifter er det en forudsætning, at dit posterprojekt efterfølgende godkendes af FIP.

 

Det forventes
Alle deltagere forventes at deltage aktivt i kongressen og blandt andet stå ved posteren i de perioder, som FIP opfordrer til, at den er bemandet – og deltage aktivt i det faglige program på kongressen.

- Vi forventer også, at alle deltager aktivt i debatter, kommer rundt på kongressen og får netværket, tilføjer Christina. - FIP er en enestående mulighed for at få kontakter på kryds og tværs – af både landegrænser og arbejdsområder. 

Både kongres og symposie foregår på engelsk, så du skal beherske engelsk i skrift og tale.
 

Mere info
Du kan læse mere om FIP og om selve kongresprogrammet på FIP’s hjemmeside fip.org.

For spørgsmål omkring ansøgningen kan du kontakte Inge Dyhr (efter 1. februar 2018) på id@farmakonom.dk, tlf. 3312 0600.