nyheds banner

Forhandlinger om vilkår for masseafskedigelse på Takeda afsluttet

I april måned varslede Takeda Pharma masseafskedigelser på virksomheden i Taastrup. Nu er forhandlingerne om vilkår for de afskedigede faldet på plads.

Baggrunden for masseafskedigelserne er, at Takeda Pharma ønsker at bringe deres globale funktioner tættere sammen, og derfor flytter de globale funktioner til primært Zürich og Singen i Tyskland.

Forhandlinger om fratrædelser
Efterfølgende har tillidsrepræsentanterne og de overenskomstbærende organisationer forhandlet de kollektive fratrædelsesvilkår for de berørte medarbejdere.

Det har efter Farmakonomforeningens opfattelse været et godt forhandlingsforløb, hvor der er aftalt tilfredsstillende vilkår for de medarbejdere, der bliver opsagt.

Afskedigelser i tre "bølger"
For at fastholde det nødvendige antal medarbejdere længst muligt, kommer afskedigelserne til at ske i tre ’bølger’. Medarbejderne er blevet orienteret om aftalen, og de vil i denne uge blive orienteret om, hvilken bølge den enkelte medarbejder påtænkes afskediget i.

Farmakonomforeningen har afholdt medlemsmøde, hvor der blev orienteret yderligere om aftalen. Foreningen vil i den kommende tid stå til rådighed for de farmakonomer, der bliver berørt af masseafskedigelserne.