nyheds banner

Foto: Philip Davali

Forlig på det regionale område

Efter mange måneders forhandlinger er der nu opnået enighed om løsninger for alle organisationer på det regionale område.

Lønstigninger og fremtidig lønudvikling
Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent over tre år. Heraf går 6,8 procent til direkte lønstigninger. Ligesom på de kommunale område er det forhadte ”privatlønsværn” fjernet, hvilket betyder, at offentligt ansattes løn fremover vil følge lønudviklingen i den private sektor. 

Meget mindre konflikt
Da størstedelen af de offentligt ansatte farmakonomer arbejder i regionerne, betyder det samtidig, at Farmakonomforeningen kan drosle ned for konfliktberedskabet. Overordnet er sandsynligheden for, at sundhedsområdet bliver lammet af en konflikt, nemlig formindsket kraftigt. En konflikt på det kommunale og det regionale område vil nu kun finde sted, hvis medlemmerne i de enkelte organisationer forkaster forhandlingsresultatet.

Historisk stærkt fællesskab gav resultat
Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck er meget glad, for at det er lykkedes at komme i mål med et forlig, og hun håber, at det også er muligt at få et forlig i hus på det statslige område:

- Der er ingen tvivl om, at det har været helt afgørende for resultatet, at vi har stået sammen på arbejdstagersiden. Vi er kommet i mål med et samlet set langt bedre resultat, fordi vi har stået skulder ved skulder.

Ligeløn og psykisk arbejdsmiljø
Ligesom på det kommunale område er der blevet indført en lavt- og ligelønspulje. Der er også enighed om at videreføre og styrke den fælles indsats om et bedre psykisk arbejdsmiljø. 

Aflyste forringelser
Arbejdsgiverne kom til forhandlingsbordet med krav om forringelser af seniorordninger og et ønske om, at medarbejderne skulle være mere fleksible i forhold til både arbejdstid og i forhold til arbejdssted (hvilken matrikel man skal være klar til at møde ind på). De forringelser er det lykkedes for organisationernes forhandlere at afværge.

Særligt for farmakonomer
Som en del af resultatet er der også afsat 0,35 procent af rammen til direkte forhandlinger for de enkelte organisationer.  For Farmakonomforeningen er beløbet højere, da aftalen om ligelønspuljen også bliver udmøntet her. Derfor skal Farmakonomforeningen nu forhandle med Danske Regioner om særlige aftaler for de regionalt ansatte farmakonomer.

Når alt er faldet på plads vil resultatet blive sendt til afstemning.