nyheds banner

FTF og LO fusionerer

Danmark har fået en ny, stor hovedorganisation, der samler 1,5 millioner arbejdstagere. FTF og LO vedtog fredag den 13. april at gå sammen.

Tre kongresser på én dag
Fredag formiddag afholdt de to organisationer hver deres ekstraordinære kongres i Odense. På dagsordenerne var stillingtagen til en sammenlægning af FTF og LO i en ny hovedorganisation.

Begge steder var der skriftlige afstemninger, og til det sidste blev der talt om tæt løb. I FTF var stemmetallene 71,4 % for og 28,6 % imod. Hos LO var der 389 der stemte for og 11 imod.

Da begge kongresser havde stemt ja, og hver især udpeget kandidater til den nye organisation blev der afholdt et fælles pressemøde og efter det blev deltagerne på de to kongresser samlet til en ny, stiftende kongres.

Farmakonomerne stemte nej
Farmakonomernes formand Christina Durinck er også formand for de privatansattes sektion i FTF, sektion P. Fredag formiddag var hun på talerstolen på FTF’s ekstraordinære kongres og argumenterede for et nej til fusionen.

- Det er vigtigt at arbejde for den løsning, man samlet set tror, er bedst. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Farmakonomforeningen og i sektion P har været kritiske i forhold til en række punkter. Jeg kan blandt andet nævne, at vi ikke mener, at den nye hovedorganisation er politisk uafhængig i handling - uanset hvad der står i det politiske grundlag. Derudover tager man ikke i fusionen hensyn til organisationernes forskelligheder. Vi skal for eksempel betale et strafgebyr – et såkaldt solidaritetsbidrag - for ikke at deltage i det lokale arbejde.

- Men der er heller ingen tvivl om, at vi er gode sammen. FTF og LO har lavet en lang række gode samarbejder, både når det gælder på uddannelsesområdet, arbejdsmiljø og helt aktuelt med OK18, hvor vi står sammen skulder ved skulder. Vi vil selvfølgelig tage afstemningsresultatet til efterretning og kigger nu fremad for at finde ud af, hvordan vi får det bedst mulige ud af resultatet.

Den nye hovedorganisation vil være en realitet fra 1. januar 2019.