nyheds banner

God ledelse giver mindre stress og mindre sygefravær

Det er konklusionen i en ny rapport, som farmakonomernes hovedorganisation, FTF, har fået lavet.

I Farmakonomforeningen har medlemsrådgivningen desværre mange henvendelser fra medlemmer, der døjer med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Som led i undersøgelsen fra FTF er der blevet indsamlet og analyseret data specifikt om farmakonomerne, der bekræfter billedet . Særligt på privat apotek er der udfordringer. Her er det hele 28 procent af farmakonomerne, der vurderer, at deres sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø på apoteket.  Blandt lønmodtagere generelt udgør dette tal kun 20 procent. Du kan læse mere om FTF’s rapport her. 


Ny overenskomst på apoteksområdet tager fat om problemet
Højt sygefravær og dårligt arbejdsmiljø har været et problem i længere tid på privat apotek. Derfor var det et vigtigt resultat at det blev sat på dagsordenen med den nye overenskomst. I den overenskomst, der blev stemt hjem af medlemmerne inden sommerferien er det derfor aftalt, at Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening laver et fælles projekt, der skal forebygge og nedbringe sygefraværet.

Som Farmakonomforeningens formand Christina Durinck siger:

- Både Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening tager nemlig det høje sygefravær meget alvorligt.

Projektet vil blive lavet i samarbejde med Crecea, der rådgiver om arbejdsmiljø. Resultatet af samarbejdet vil blive en redskabskasse til brug lokalt på apoteket.

Projektet vil strække sig over 1½ år og vil involvere aktiv deltagelse af apotekere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Som en del af den nye aftale bliver det også muligt at holde flere arrangementer for arbejdsmiljørepræsentanterne. Udover at der arbejdes konkret med arbejdsmiljøet, så bliver sundhedsforsikringen med den nye overenskomst også udvidet med psykologordning.  

Du kan læse meget mere om undersøgelsen i næste nummer af Farmakonomen læse meget mere om undersøgelsen og om arbejdet med at forbedre farmakonomernes arbejdsmiljø. Farmakonomen udkommer onsdag den 12. september.


Arbejd sammen om et godt psykisk arbejdsmiljø
Det er vigtigt, at du ikke går alene med tingene, hvis du oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre belastninger. Problemer med det psykiske arbejdsmiljø skal løses i fællesskab, og første skridt er at synliggøre problemerne. Så få talt med din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, din leder og dine kolleger. Farmakonomforeningens sekretariat står på parat med råd og vejledning på tlf. 3312 0600 i hverdage fra 10-15 og pr mail på ff@farmakonom.dk.