nyheds banner

Har du et fagligt projekt?

Har du overvejet at lave et fagligt projekt på dit apotek, så se her, hvor nemt du kan komme i gang.

Som en del af overenskomsten på privat apotek kan du søge op til 50.000 kr. fra farmakonomernes Udviklingspulje. Der er ikke krav til omfanget af projektet. Mindre projekter er også velkomne. Du kan søge midlerne alene eller med en kollega. Det vigtigste er, at du har en god idé. Der er deadline for ansøgning den 28. marts 2018.

 

Sådan søger du
Selve det at søge midler fra Udviklingspuljen er enkelt. Du kan se nærmere på foreningens hjemmeside.

Udviklingspuljen har til formål at yde tilskud til farmakonomernes udviklingsarbejde i form af faglige projekter, der styrker apotekets og farmakonomernes rolle og faglige udvikling. For at kunne opnå støtte skal du som projektansvarlig ansøger være farmakonom og ansat på et privat apotek.

 

Følg retningslinjerne og find hjælp i projektvejledningen
Der er klare retningslinjer for ansøgningen. For at give en hånd i ansøgningsprocessen har Farmakonomforeningen en projektvejledning, der kan hjælpe dig på vej.

  • Projektvejledningen er dit redskab til at lave den faglige del af projektet. Læs den grundigt igennem
  • Tjek at retningslinjerne er overholdt. For eksempel skal du være ansat på privat apotek for at søge, og der kan max. søges 50.000 kr. Projektet skal bidrage til farmakonomernes og apotekets faglige udvikling. Mindre projekter er også velkomne
  • Når ansøgningsskema, tidsplan og budget er udfyldt, sendes det samlet til sekretariatet på ff@farmakonom.dk. Udvalget tager derefter stilling til, om ansøgningen kan godkendes.

 

Søg om personlig skrivehjælp
Som en hjælp i ansøgningsprocessen kan du søge Udviklingspuljen om personlig ”skrivehjælp”. Udviklingspuljen støtter dig og apoteket med 5.000 kr. Det svarer til ca. 20 timers frikøb, så du har bedre tid til at skrive din ansøgning til Udviklingspuljen.

Du kan også få op til tre timers coaching i forbindelse med en projektansøgning. Her får du hjælp til at udforme selve delafsnittene i projektansøgningen. Du lærer bl.a., hvordan problemformuleringen bliver klar og tydelig og at få afgrænset projektet osv., så projektansøgningen bliver klar til udvalget.  

Pengene kan først komme til udbetaling, når ansøger indsender en projektansøgning til udviklingspuljen.

Send en ansøgning med din/jeres projektskitse til Lesley K. Honoré på lkh@farmakonom.dk.

 

Mere information
Hvis du er interesseret i at søge udviklingspuljen, ansøge om skrivehjælp, eller har du generelle spørgsmål, kan du kontakte Lesley Honoré, lkh@farmakonom.dk, i Farmakonomforeningens sekretariat.