nyheds banner

Har du styr på reglerne om transport i arbejdstiden?

Hvordan er reglerne, når man som apoteksansat bliver bedt om at arbejde på to forskellige enheder samme dag?

Med det fortsat voksende antal filialer er det mere og mere almindeligt, at apoteksansatte farmakonomer slutter arbejdsdagen på en anden enhed end den, hvor de påbegyndte arbejdet.

Hvis du genkender denne situation, skal du være opmærksom på, at du har ret til at få dækket de udgifter, der er forbundet med transporten imellem de to enheder.

Ændringer med kort varsel
Det kan også ske, at du med et kort varsel kan blive pålagt at arbejde på en anden enhed, end den du plejer at arbejde på (læs mere om varsel og overtid her). Hvis du skal skifte arbejdssted enten midt i arbejdstiden eller med et kort varsel, har du ret til transportgodtgørelse for den mertransport, du bruger, og du skal honoreres som overarbejde for den mertid, du bruger på transport og/eller arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får den rigtige honorering så spørg din tillidsrepræsentant eller ring til Farmakonoforeningens sekretariatet mellem kl. 10-15 på tlf. 33 12 06 00.