nyheds banner

Har du vagter i det offentlige i julen?

De første julevarer er dukket op i butikkerne, og med det kommer altid spørgsmål om, hvordan man skal arbejde på de dage, der ikke helt er helligdage.

Regionalt ansatte
Er du ansat på et sygehusapotek – eller i ”Regionen”, har du som udgangspunkt fri juleaftensdag. Det har du, fordi juleaftensdag er at betragte som ”søgnehelligdag”, og derfor er en fridag. Hvis du bliver bedt om at møde ind juleaftensdag, skal du honoreres for det, og samtidig skal der planlægges en anden fridag inden for samme normperiode (jf. arbejdstidsaftalens §4.6).

Nytårsaftensdag er anderledes, da man her i videst muligt omfang skal have fri fra kl. 12.00. Det betyder, at hvis du eller dine kolleger ønsker at holde fri hele dagen, skal I selv afspadsere fra om morgenen og frem til kl. 12.00. Hvis man skal på arbejde nytårsaftensdag efter kl. 12.00, skal det honoreres som søndagsarbejde, og det giver ikke ret til ekstra frihed på et andet tidspunkt.

Kommunalt ansatte
Farmakonomer ansat i kommunerne er som udgangspunkt ”selvtilrettelæggere” og har jf. overenskomstens §11C stk. 7 ret til at holde fri på juleaftensdag og nytårsaftensdag. Hvis man ikke er ansat som selvtilrettelægger, gælder de samme regler som beskrevet for dem, der er ansat i regionerne.

Statsligt ansatte
For statsligt ansatte farmakonomer gælder det, at man har fri juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Er du i tvivl om, hvordan reglerne er for dig, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600. Telefonen er åben mellem kl. 09.00 – 15.00.