nyheds banner

Foto: Lars Reese

Hjemmebesøg er en del af jobbet

Visitationer over telefonen, blodprøvetagning og hjemmebesøg med medicingennemgang er en del af hverdagen for farmakonom Tina Herold-Schou. Hendes arbejdsopgaver i en lægepraksis spænder bredt, og hun elsker den tætte kontakt med patienterne.

Farmakonomer ansat i lægepraksisser bliver mere og mere almindeligt rundt om i landet. Nogle steder har farmakonomerne en administrativ funktion, andre steder har de tæt kontakt med patienterne i den kliniske behandling. Farmakonom Tina Herold-Schou har prøvet begge dele. I sit nuværende job hos Lægerne Rædershus i Horsens er hun med til at visitere patienter i telefonen og har egne konsultationer med patienter – både i klinikken og som hjemmebesøg hos ældre patienter.

– Det bedste ved mit job er alle de udfordringer, som ligger i at arbejde med mennesker på en helt ny måde. Jeg har fået lagt så mange kompetencer oven i dem, jeg allerede havde. Det er jo den samme gruppe mennesker, som man møder i skranken nede på apoteket. Her er vi bare i diagnosticeringen, hvor vi skal finde ud af, hvad de fejler, langt tidligere i processen.

Brugbare kompetencer
Muligheden for at arbejde i lægepraksis var ikke noget, Tina Herold-Schou havde overvejet, da hun i 2007 blev uddannet farmakonom på apoteket i Hedensted og efterfølgende ansat på sygehusapoteket på Sygehus Lillebælt. Men da en stilling som lægesekretær hos en læge i Horsens blev slået op i 2014, tænkte hun, at hun som farmakonom ville passe rigtig godt ind sådan et sted.

– Jeg skrev i min ansøgning, hvorfor de skulle vælge en farmakonom til stillingen. Jeg lagde vægt på, at jeg er rigtig god til recepthåndtering, medicinbivirkninger og interaktioner, og at vi som farmakonomer er uddannet til at rådgive og kommunikere med kunder i skranken. Samtidig har vi en solid sygdomslære på uddannelsen, som kan bruges i visitationen af patienter i en lægepraksis. Derudover har jeg lavet en del kvalitetsarbejde og været med til akkreditering, som almen praksis i Danmark snart står overfor at skulle igennem. De kompetencer var klart brugbare, og de valgte mig, fortæller Tina Herold-Schou.

Sin nuværende stilling i en lægepraksis startede hun på i september 2017. Her er færre administrative opgaver end i hendes tidligere job, men hovedsageligt kliniske og visiterende opgaver.

– Jeg bruger mine farmakonomkompetencer i alle opgaver. Selvfølgelig er mange af de kliniske kompetencer nye og nogle, jeg har lært under arbejdet hos lægen. For eksempel blodprøvetagning og at fjerne sting og lave urinanalyser og den slags. At visitere patienter i telefonen er også en stor og spændende udfordring, og det stiller store krav til ens sygdomslære og erfaring. Man skal være sikker på at fange dem, som bør ses i klinikken, fortsætter hun.

Besøg i hjemmet
Tina Herold-Schou tager cirka en gang om ugen på hjemmebesøg hos ældre patienter for at lave konsultationer eller opsøgende besøg. En meget bred opgave, forklarer hun:

– Jeg kører for eksempel ud på hjemmebesøg, hvis vi har en borger, som bør få målt sit blodtryk, men ikke har mulighed for at komme i klinikken. I sidste uge var jeg ude hos en ældre dame, som er meget dårligt gående og skulle instrueres i at bruge noget inhalationsmedicin. I morgen skal jeg ud til hende og lave lungefunktionsmåling for at se, om medicinen har virket.

De opsøgende besøg hos ældre handler i høj grad om, hvorvidt der er styr på de ældres medicin
– både på papir og i virkeligheden. Derudover tager Tina Herold-Schou altid af sted med en  “slagplan” for besøget: for eksempel skal hun snakke med den ældre om kroniske diagnoser, kontaktpersoner, syn, fysisk aktivitet, om vedkommende oplever inkontinens, psykisk tilstand,  netværk, alkohol, rygning, ernæring og højde samt vægt. Det er lægen, som vælger, hvilke patienter der tilbydes et besøg af farmakonomen i hjemlige rammer.

– Inden jeg kører ud, kigger jeg medicinlisterne igennem og konfererer med lægen, om der er noget, vi skal kigge nærmere på. Ude i hjemmet kigger jeg på, hvad der rent faktisk står i medicinskabet, og spørger til, om og hvordan de tager medicinen. Det kan man godt blive overrasket over, siger hun med et smil og uddyber:

– Der kan være langt fra det, patienterne fortæller i telefonen, til det, man observerer i virkeligheden. Nogle springer mere eller mindre bevidst over noget af medicinen, andre kommer til at tage dobbelt dosis på grund af forvirring over præparaternes navne.

Tina Herold-Schou spørger under hjemmebesøget til, om den ældre har brug for hjælp i hverdagen. Et stadigt mere trænet øje kigger også efter, om der er nogenlunde rent, om der er løse tæpper, som kan udgøre en faldrisiko, samt andre risikofaktorer. Besøget skrives til journal og vendes med lægen. Hvis det skønnes nødvendigt, får de et besøg af lægen efterfølgende.

– Resultatet af hjemmebesøgene er ofte, at vi får rettet medicinen til og eventuelt sat noget ekstra hjælp i værk. På den måde forebygger vi problemerne i tide, fortæller hun.

Tæt på mennesker
At være farmakonom i en lægepraksis er et rigtig godt job, hvis man kan lide at arbejde tæt på mennesker og ikke har noget imod at røre ved andre, mener Tina Herold-Schou. Hun tror, at mange flere farmakonomer kunne få foden inden for hos lægepraksisser, hvis blot de tør at søge stillingerne og gøre opmærksom på deres kompetencer. Derfor lyder hendes råd:
– Søg de stillinger, som bliver slået op i lægepraksisser. Også selvom de søger lægesekretærer eller andre profiler end farmakonomer. Skriv, hvad I kan. Da jeg som farmakonom var med på Lægedage, oplevede jeg kæmpe interesse for, hvad farmakonomer kan bidrage med i en praksis, understreger hun.
Ifølge PLO var der i 2017 ansat 108 farmakonomer i lægepraksisser rundt om i landet.

 

HVERDAGEN I EN LÆGEPRAKSIS
Kl. 8: Tina Herold-Schou møder ind i klinikken.
Kl. 8-12: Telefontid. Telefonen bemandes af en farmakonom og en sygeplejerske. Her kan patienter også komme forbi til lette opgaver for sygeplejersken og farmakonomen, såsom blodprøvetagning og vaccination.
Kl. 12-12.30: Pause.
Kl. 12.30-13: Supervision med lægen – aktuelle patienter og spørgsmål, som er kommet ind via telefonen, vendes med lægen.
Kl. 13-15: Tina Herold-Schou har patienter til konsultation i klinikken til opgaver som at fjerne sting, skylle ører, vaccination, indsprøjtninger, blodprøver, lungefunktionsmåling, medicinsamtaler med medicingennemgang, urinanalyser, EKG-målinger, mikroskopi og andre kliniske opgaver. På andre dage tager hun på hjemmebesøg hos ældre patienter.