nyheds banner

Hjemmepleje: farmakonomer er lægemiddelfagligt stærke

Farmakonomer og farmaceuter er lægemiddelfagligt stærke og gode at være i dialog med om medicinhåndtering. Sådan lyder konklusionen fra hjemmeplejen efter projekt, der afprøvede Medicinmøder.

Mere end halvdelen af de utilsigtede hændelser i hjemmepleje og på plejehjem er ifølge en rapport fra Patientombuddet relateret til medicinadministration og dispensering. Derfor er der grund til at kvalitetssikre plejepersonalets medicinhåndtering. Det har farmakonomer og farmaceuter forsøgt at gøre gennem projektet ”Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen”.

I projektet har farmakonomer og farmaceuter fra fire forskellige apoteker afholdt en stribe medicinmøder med social- og sundhedsassistenter og -hjælpere fra den lokale hjemmepleje om alt fra medicinhåndtering og dispensering til substitution og compliance.

For nyligt offentliggjorde Pharmakon resultaterne af projektet, som viste, at hjemmeplejen oplevede en god effekt af møderne – farmakonomerne og farmaceuterne var både lægemiddelfagligt stærke og gode at være i dialog med om medicinhåndtering. Samtidig fik apotekets personale et øget kendskab til hjemmeplejens opgaver.

– Afstanden mellem apotek og hjemmepleje bliver mindre. Når farmakonomer og farmaceuter fx møder medarbejdere fra hjemmeplejen på apoteket, har de større kendskab til deres arbejdsopgaver og udfordringer og kan derfor bedre hjælpe dem, siger cand.pharm. Rikke Nørgaard Hansen, der er leder af projektet, i et nyhedsbrev om resultaterne af projektet.

Resultatet glæder Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen. For det understreger endnu en gang farmakonomers solide faglighed, som i langt højere grad bør anvendes i det nære sundhedsvæsen – ikke mindst ved at lade apotekerne, som mere end 90 procent af danskerne har kontakt med i løbet af et år – løse flere sundhedsopgaver.

– Der er gode erfaringer med at lade farmakonomer og farmaceuter løse sundhedsopgaver på apoteket, men der er plads til flere opgaver, og i det hele taget bør apotekerne tænkes mere ind i det nære sundhedsvæsen. Det vil være til gavn for både borgerne og resten af sundhedsvæsenet, siger hun.

Rapporten med projektets resultater henvender sig til alle, der arbejder med medicinhåndtering, blandt andet kommunale beslutningstagere. Og hensigten er, at give dem indsigt i Medicinmøder og benytte apoteket som samarbejdspartner i arbejdet med at sikre kvalitet og patientsikkerhed ved medicinhåndtering, skriver Pharmakon i rapporten.

 

OM MEDICINMØDER
Ydelsen Medicinmøder med hjemmeplejen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra projektet Bedre brug af medicin i hjemmeplejen, hvor idéen var, at plejepersonalet i hjemmeplejen kan drage nytte af hinandens erfaringer med medicinhåndtering, og at apoteket kan kvalificere medicinhåndteringen.

Målgruppen for Medicinmøder med hjemmeplejen er plejepersonale, typisk social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som håndterer borgernes medicin i hverdagen.

Medicinmøderne foregår som samtaler, hvor farmakonomer eller farmaceuter fra apoteket er mødeledere. Mødelederen fungerer også som lægemiddelfaglig konsulent og sparringspartner med sin viden og erfaring om medicin samt brug og håndtering af medicin.

I manualen for Medicinmøder med hjemmeplejen er beskrevet seks medicinmøder:

  1. Overblik over medicinhåndtering
  2. Dispensering og administration af medicin
  3. Substitution
  4. Compliance
  5. Praktisk brug af medicin

Observation af borgeren