nyheds banner

Honorering i påsken på privat apotek

Det er ikke længe siden, det var jul, men det er nu, der skal til at lægges vagtplaner for påsken.

Uanset hvad så skal helligdage honoreres efter reglerne i overenskomstens § 9. 
 

Hvis du ikke er på vagtapotek
Det er kun vagtapotekerne, der har åbent på helligdage.

Farmakonomer, der ikke er ansat på et vagtapotek, har fri med sædvanlig løn i helligdagene. Det betyder, at helligdagene ikke koster dig noget - du får løn, selvom du har fri.
 

Hvis du arbejder på vagtapotek og skal arbejde på helligdage
Hvis du er på et vagtapotek og  normalt arbejder om torsdagen og fredagen, og også skal på arbejde selvom det er skærtorsdag eller langfredag, vil du i alt blive honoreret med tillæg på 150 % til din sædvanlige løn for de timer. Således at du i alt får 250 % for de faktisk ydede timer.

Hvis du er på arbejde færre timer, end du plejer, er det kun de ydede timer, der honoreres med det særlige helligdagstillæg efter §9 C stk. 3.

Der ydes ikke samtidig tillæg efter både ”forskudt-tids” bestemmelsen (§9C stk. 2 og 3) og for ”arbejde på helligdage” § 9C stk. 3 og 4). 
 

Hvis du ikke har vagt på helligdagene
Hvis der på vagtapoteket, ikke skal bruges ligeså mange farmakonomer skærtorsdag og langfredag som på en almindelig torsdag og fredag, har de farmakonomer, der ikke arbejder, fri med sædvanlig løn.