nyheds banner

Husk at melde dig ind i Farmakonomforeningen inden eventuel konflikt

Deadline for indmeldelse inden konflikt er sat til søndag den 4. marts kl. 12.00.

Hovedbestyrelsen har drøftet, hvad der skal til for, at man kan modtage økonomisk støtte fra Farmakonomforeningen i tilfælde af, at konflikt bliver en realitet på det offentlige område.

Der er mange forhold, der skal overvejes og undersøges i den forbindelse, og det arbejder foreningen lige nu på højtryk for at få på plads. Der vil derfor løbende komme information om tiltag i forbindelse med en eventuel konflikt.

Skæringsdato for indmeldelse: 4. marts kl. 12.00
Her og nu skal I vide, at hvis man ikke er medlem af Farmakonomforeningen, men ønsker at blive det og kunne modtage økonomisk støtte i forbindelse med en eventuel konflikt, så skal man melde sig ind i Farmakonomforeningen senest søndag den 4. marts klokken 12. Hvis ikke man er medlem på dette tidspunkt, vil man ikke kunne modtage støtte under konflikten. Dette gælder uanset hvilken dato konflikten eventuelt vil blive igangsat. Indmeldelsen er elektronisk, så den får automatisk et tidsstempel. Du kan melde dig ind her


Del budskabet med kolleger
Hvis der er farmakonomer på din arbejdsplads, som ikke er medlemmer af Farmakonomforeningen, så fortæl dem endelig om fristen.

 

Opdatér dine oplysninger

Og nu vi er ved dét, der skal gøres, så husk også at tjekke, at Farmakonomforeningen har de rigtige oplysninger om dig. Det gælder både arbejdssted og private kontaktoplysninger. Du kan opdatere dine oplysninger via Min Side. I tilfælde af en konflikt er det nemlig helt afgørende, at foreningen har de rigtige oplysninger.