nyheds banner

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Fremover får man optjent ferie til rådighed månedsvis, og reglerne bliver en markant forbedring for nyuddannede og nyansatte.

Det er hovedelementerne i den nye ferielov, som folketinget vedtog fornylig.

Alle ansatte vil fremover få deres optjente ferie til rådighed månedsvis i stedet for at få den forsinket i én klump 1. maj. Det bliver også lettere at være ny på arbejdsmarkedet eller på arbejdspladsen. Tidligere har nyansatte og nyuddannede skulle vente op til 16 måneder på at holde arbejdsgiverbetalt ferie, men det ændres med den nye lov.

Det betyder loven
Den nye ferielov betyder eksempelvis, at man hver måned optjener 2,08 feriedag, som man løbende kan afholde. Hvis du bliver ansat pr. 1. september og vil holde ferie i december, så kan du bruge af de dage, du har optjent i de første tre måneder i jobbet. På den måde skal man ikke længere vente på næste ferie år.

Ingen dobbelt ferie
Alle lønmodtagere har med aftalen ret til det samme antal feriedage, som de har i dag, og der vil stadig være to former for ferie. Man kan holde ferie med løn, og man kan holde ferie med feriegodtgørelse.

Den nye ferielov træder i kraft fra september 2020 og i den forbindelse vil en overgangsordning sikre, at arbejdsgiverne ikke kommer til at betale dobbelt ferie.

Nye regler bliver implementeret i de nye overenskomster
De nye ferieregler bliver drøftet og indarbejdet i aftalerne I forbindelse med, at der bliver indgået overenskomster på både det private og offentlige område i 2018. Vi arbejder på at klogere på, hvad reglerne vil betyde i det daglige og vil løbende komme med flere nyheder.